Головна сторінка DSpace

Вітаємо в інституційному репозитарії Національного університету фізичного виховання і спорту України, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання НУФВСУ у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Рочек А.; Борисова О. В.; Кропивницька Т. А.; Чернобай В. (Молодь та олімпійський рух, 2024)
  Більше 100 років студентський спорт розвивається на міжнародному рівні. У 1919 р. створена Міжнародна конфедерація студентів (сьогодні – Міжнародна федерація студентського спорту, FISU). У 1923 р. в Парижі за ініціативи ...
 • Кропивницька Т. А.; Палкін О.; Полушкіна В. П.; Макаренко О. А. (Молодь та олімпійський рух, 2024)
  У самобутності народів, їх ідентифікації та самоідентифікації важливу роль відіграють національні види спорту [2, 3]. Вони відображають трудові процеси націй, суспільні взаємовідносини людей, особливості побуту. Національні ...
 • Макаренко О. А.; Кропивницька Т. А. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення, 2024)
  Вивчення результативність виступів українських спортсменів у дисциплінах стрибків на батуті на Всесвітніх іграх та порівняння з іншими країнами свідчить про високі здобутки України. Разом з цим, намітилася тенденція до погіршення.
 • Федорчук С. В.; Петровська Т. В.; Хмельницька І. В.; Арнаутова Л. В.; Когут І. О.; Петрушевський Є. В. (Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія, 2022)
  Резюме. Мотивація досягнення вважається одним з основних чинників успішності змагальної діяльності, особливо у спорті вищих досягнень. Увага – це обов’язкова передумова успішності будь-якої свідомої діяльності людини, ...
 • Хоружева Л. Є.; Юнак В. Г.; Журавльов С. О.; Михайленко В. М. (Науковий часопис Національного університету ім. М. П. Драгоманова, 2024)
  У статті розгорнуто досліджено поняття "релаксація", розуміння її ролі у фізичному вихованні для підтримки здоров'я, гармонійного розвитку студентської молоді, психічного, ментального та фізичного здоров'я.

View more