Навчально-науковий олімпійський інститут

Навчально-науковий олімпійський інститут

Recent Submissions

 • Булатова М. М.; Єрмолова В. М.; Кроль І. М. (НОК України, 2021)
  У навчальному посібнику розкрито особливості підготовки і проведення ХХІV зимових Олімпійських ігор. Посібник знайомить із символами, церемонією та організацією Ігор; видами спорту, що увійшли до олімпійської програми; ...
 • Радченко Л. О.; Єрмолова В. М.; Кроль І. М. (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова, 2023)
  В статті запропоновано та обґрунтовано модель культурно-освітньої спадщини давньогрецьких Олімпійських ігор (Модель), що включає наступні елементи: суб’єктів та об’єкти культурно-освітньої спадщини Ігор; механізми та форми ...
 • Радченко Л. О.; Єрмолова В. М.; Кроль І. М. (Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 2022)
  В останні роки в рамках олімпійського руху все більше уваги приділяється педагогічній діяльності, метою якої є залучення дітей і молоді до гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму, до його культурноосвітнього потенціалу. ...
 • Радченко Л. А.; Єрмолова В. М.; Кроль И. Н. (Спорт. Олимпизм. Здоровье : материалы Международного научного конгресса, 2022)
  Дослідження питання вивчення культурно-освітньої складової сучасного олімпійського руху дозволяють виокремити дві групи публікацій: до першої належать роботи, присвячені соціально-філософським проблемам фізичної культури ...
 • Булатова М. М.; Єрмолова В. М.; Кроль І. М.; Радченко Л. О. (НОК України, 2023)
  У навчальному посібнику розкрито особливості підготовки і проведення ІV Юнацьких Олімпійських зимових ігор 2024 року Канвондо, Республіка Корея. Посібник знайомить із символами, церемонією та організацією Ігор; видами ...
 • Радченко Л. А.; Єрмолова В. М.; Кроль І. М. (Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції, 2022)
  Сучасному українському суспільству як ніколи потрібні справжні патріоти. Патріотична єдність країни – найважливіший принцип, що забезпечує життєздатність України у сучасних умовах. Осмислення джерел цієї єдності, активна ...
 • Булатова М. М.; Єрмолова В. М.; Кроль І. М. (НОК України, 2020)
  Інтеграція культурної спадщини олімпійського руху в процес викладання предмета «Фізична культура» дозволить школярам більш повно і глибоко опанувати навчальний матеріал, а твори різних видів мистецтва – відчути і зрозуміти ...
 • Булатова М. М.; Єрмолова В. М.; Кроль І. М. (НОК України, 2021)
  Методичний посібник містить практичний матеріал з інтеграції культурної спадщини олімпійського руху у процес викладання навчального предмета «Географія» у 6-9-х класах та позакласну роботу закладів загальної середньої ...
 • Булатова М. М.; Єрмолова В. М.; Кроль І. М. (НОК України, 2022)
  Методичний посібник містить практичний матеріал з інтеграції культурної спадщини олімпійського руху у процес викладання навчального предмета «Історія» у 5–9-х класах та позакласну роботу закладів загальної середньої ...
 • Булатова М. М.; Єрмолова В. М.; Кроль І. М. (НОК України, 2023)
  Методичний посібник містить практичний матеріал з інтеграції культурної спадщини олімпійського руху у процес викладання навчального предмета «Зарубіжна література» у 5-9-х класах та позакласну роботу закладів загальної ...
 • Улан А. М.; Кос Р. С.; Бугера Д. О. (Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2023)
  У роботі розглянуто питання особливостей ведення гри кваліфікованими футболістами з урахуванням генетичної схильності до володіння однією з кінцівок. Результати аналізу змагальної діяльності 8 футболістів з ведучою лівою ...
 • Бугера Д.О.; Улан А. М. (Збірник тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 2023)
  В різних видах спорту можуть використовуватись різні підходи до використання явища асиметрії: згладжування її чи акцентування. В тому самому виді спорту можна спостерігати, як функціональна асиметрія може надавати і ...
 • Єрмолова В. М.; Кроль І. М. (Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2021)
  Перехід до інноваційної освіти європейського рівня передбачає підготовку фахівців нової генерації, здатних до сучасних умов соціальної мобільності, засвоєння передових технологій.
 • Korobeinikova I.; Korobeynikov G.; Kokun O.; Raab M.; Korobeinikova L.; Syvash I. (Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2023)
  Background and Study Aim. To study psychological features of sports coaches and physical education teachers’ professional hardiness. Material and methods. The study involved 60 participants. Among them, 24 were coaches of ...
 • Сиваш І. (Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: матеріали конференції, 2023)
  Для оцінки адекватності харчування у юних гімнасток доцільно використовувати комплексний підхід, що поєднує: антропометричні методи; оцінку складу їжі; оцінку виконаних навантажень та динаміку функціонального стану гімнасток; ...
 • Сиваш І. С. (Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: збірник тез доповідей, 2023-04-20)
  Високий ступінь фізичного та нервово-психологічного напружень, які виникають під час тренувань та змагань, супроводжуються суттєвою перебудовою метаболічних процесів, що обумовлюють підвищену потребу організму спортсменів ...
 • Сиваш Ірина (Молодь та олімпійський рух, 2023)
 • Лях-Породько, Олексій (НУФВСУ, 2023)
  Геополітичні процеси у третьому періоді Олімпійських ігор сучасності мали неабиякий вплив на олімпійський рух. Політичне протистояння ФРН та НДР мало відображення й на олімпійській арені. Зокрема напередодні й у часі Ігор ...
 • Шинкарук Оксана; Улан Аліна (НУФВСУ, 2021)
  У монографії викладено основні положення функціональної асиметрії у спорті та у фехтуванні зокрема, систематизовано знання про особливості їхньої спортивної орієнтації єдиноборців. Представлено результати статистичного ...
 • Булатова М. М.; Єрмолова В. М.; Улан А. М.; Кроль І. М. (НОК України, 2019)
  У навчальному посібнику розкрито особливості підготовки і проведения III зимових Юнацьких Олімпійських Ігор 2020 р. в Лозанні. Посібник знайомить із символами, церемоніями та організацією Ігор; видами спорту, що увійшли ...

View more