Національний університет оборони України

Національний університет оборони України

Recent Submissions

 • Вербин Н. Б.; Жембровський С. М.; Петрачков О. В.; Свистун В. І.; Шемчук В. А. (Національний університет оборони України, 2023)
  У підручнику акцентовано увагу на виживанні як науці, якій притаманні певні методи дослідження фактів, явищ, провідні, загальні фундаментальні поняття, що відображають найсуттєвіші, закономірні зв’язки і відношення реальної ...
 • Матеріали конференції (Національний університет оборони України, 2023)
  У матеріалах конференції висвітлено теоретико-методологічні засади розвитку фізичної підготовки та спорту у секторі безпеки і оборони України з урахуванням досвіду бойових дій та військових конфліктів, проблеми фізичної ...
 • Оленєв Д.; Юденко О.; Шемчук В.; Петрачков О.; Вербин Н.; Височіна Н.; Поливанюк В. (Національний університет оборони України, 2022)
  Навчальний посібник створено для ознайомлення з організацією та методикою проведення занять з плавання. Увагу зосереджено на основах техніки спортивних видів плавання, теорії і методиці навчання плаванню для набуття ...
 • Корнієнко О.; Петрачков О.; Шемчук В.; Вербин Н.; Юденко О.; Черенок Є. (Національний університет оборони України, 2023)
  Навчальний посібник створено для ознайомлення з організацією та методикою проведення занять з легкої атлетики. Увагу зосереджено на основах техніки легкоатлетичних вправ, теорії і методиці навчання для набуття ...
 • Вербин Н. Б.; Височіна Н. Л.; Костів С. Ф. (Національний університет оборони України, 2023)
  У навчально-методичному посібнику розкрито сутність поняття “витривалість”, охарактеризовано її види, акцентовано увагу на засобах та методах розвитку витривалості військовослужбовців, надано методику її розвитку з ...
 • Височіна Н. Л.; Жембровський С. М.; Кувшинов О. В.; Петрачков О. В. (Національний університет оборони України, 2023)
  У підручнику викладено теоретичні основи психологічного забезпечення фізичного виховання і спорту військовослужбовців у процесі їх тренувальної та змагальної діяльності. Підручник призначений для слухачів, курсантів та ...
 • Шемчук В.; Петрачков О.; Вербин Н.; Жембровський С. (Національний університет оборони України, 2023)
  Навчально-методичний посібник має за мету допомогти в організації та методиці проведення занять із подолання перешкод. Основну увагу зосереджено на порядку і методиці відпрацювання основних технічних елементів подолання ...