Навчальні, навчально-методичні видання

Навчальні, навчально-методичні видання

 

Recent Submissions

 • Матвеев Сергей; Когут Ирина; Кропивницкая Татьяна (Наука в олимпийском спорте, 2007)
  Проаналізовано основні причини та фактори, що призводять до збільшення кількості дітей груп ризику в Україні, та визначено роль і місце олімпійської освіти у їхній соціальній адаптації.
 • Матвеев Сергей; Радченко Людмила; Щербашин Яков (Наука в олимпийском спорте, 2007)
  Розглянуто в історичному аспекті витоки зародження олімпійської освіти та на цій підставі визначено шляхи подальшої популяризації олімпізму серед дітей, підлітків і молоді в умовах сучасного соціуму.
 • Матвеев Сергей (Наука в олимпийском спорте, 2005)
 • Матвєєв Сергій; Когут Ірина; Шульга Людмила (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2006)
  Изложены проблемы подготовки специалистов в сфере спорта инвалидов высшими учебными заведениями.
 • Бріскін Юрій; Матвєєв С. (9-ий Міжнародний науковий конгрес "Олімпійський спорт і спорт для всіх", 2005)
  Люди з особливими потребами — всесвітнє соціальне явище, що не може залишатися поза увагою фахівців фізичного виховання і спорту. В Україні підготовку фахівців олімпійського та професійного спорту до роботи з неповносправними ...
 • Костюкевич В. М.; Воронова В. І.; Шинкарук О. А.; Борисова О. В. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016)
  У навчальному посібнику розкрито зміст і методику науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах, схарактеризовано методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті, подано алгоритми ...
 • Імас Є. В.; Матвєєв С. Ф.; Борисова О. В.; Когут І. О.; Маринич В. Л.; Гончаренко Є. В.; Кропивницька Т. А. (2015)
  У навчальному посібнику авторами зроблено спробу створення системного уявлення про неолімпійський спорт як складову міжнародного спортивного руху, його соціальну значущість та особливість функціонування у сучасному світі.
 • Матвєєв С. Ф.; Когут І. О.; Борисова О. В.; Данько Г. В.; Кропивницька Т. А.; Гончаренко Є. В. (2014)
  В навчально-наочному посібнику представлено: - Інформаційний обсяг навчальної дисципліни "Адаптивний спорт". - Завдання для самостійної роботи. - Структурно-логічні схеми лекційних занять. - Тематика рефератів. - ...
 • Ярмоленко М. А.; Когут І. О.; Гончаренко Є. В.; Матвєєв С. Ф. (Національний університет фізичного виховання та спорту України, 2016)
  Навчальна програма з футболу має варіативну складову і орієнтована на людей, які мають легкий, помірний і важкий ступінь ВРР. Для визначення специфіки і спрямованості проведення тренувальних занять з вищевказаною категорією ...
 • Матвєєв С. Ф.; Борисова О. В.; Когут І. О.; Данько Г. В.; Кропивницька Т. А.; Маринич В. Л.; Гончаренко Є. В. (2015)
  У навчально-наочному посібнику подано інформацію про технологію наукової діяльності у вищому навчальному закладі: вимоги до наукових досліджень та їх методологія, методика підготовки публікацій та доповідей, правила ...
 • Матвєєв С. Ф.; Когут І. О.; Гончаренко Є. В. (2013)
  У навчальному посібнику подано методичну інформацію про особливості проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку з урахуванням ідеологічних засад міжнародного спортивного руху ...