Наукові видання

Наукові видання

 

Recent Submissions

 • Котко Д. М.; Гончарук Н. Л.; Шматова О. О. (НУФВСУ, 2024)
  Методичні вказівки підготовлені відповідно до освітньо-професійних програм «Фізкультурно-спортивна реабілітація» для вивчення дисципліни «Загальна теорія фізкультурно-спортивної реабілітації», що використовується в навчальному ...
 • Котко Д. М.; Гончарук Н. Л.; Шматова О. О. (НУФВСУ, 2023)
  Методичні вказівки підготовлені відповідно до освітньо-професійних програм «Фізкультурно-спортивна реабілітація» для вивчення дисципліни «Загальна теорія фізкультурно-спортивної реабілітації», що використовується в навчальному ...
 • Котко Д. М.; Гончарук Н. Л.; Шматова О. О.; Шевцов С. М. (НУФВСУ, 2023-11)
  Методичні вказівки спрямовані на формування визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових компетентностей та сприяють засвоєнню студентами загальних закономірностей функціонування організму. Призначені для ...
 • Шматова О. О.; Гончарук Н. Л.; Опадько В. В. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення: збірник тез, 2024)
  Проведені дослідження спрямовані на вивчення особливостей управління процесом використання і утилізації пластику в практиці сучасного спорту на основі екологічної оцінки якості спортивних товарів. Отримані дані дали ...
 • Шахліна Л. Г.; Котко Д. М.; Журомський С. В. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення: збірник тез, 2024)
  У роботі представлено огляд рішень та визначені рекомендації щодо допуску спортсменів-трансгендерів до участі у жіночих дисциплінах програми Олімпійських ігор. Результати проведених нами досліджень показали відсутність ...
 • Чернікова О. О.; Барчук М. А.; Редько Н. О. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення: збірник тез, 2024)
  Робота присвячена вивченню наукових підходів до питання окислювального стресу та дії антиоксидантів у практиці спортивної підготовки. Встановлено, що під час фізичної активності зростає потреба в кисні, особливо в скелетних ...
 • Футорний С. М.; Лисюк С. І.; Гандей О. В. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення : збірник тез, 2024)
  У роботі розкриваються основні положення управління міським біорізноманіттям під час організації та проведення спортивних подій, зокрема оптимізація міського простору Парижу у зв’язку з проведенням Олімпійських ігор влітку ...
 • Терещенко Т. О.; Книш Т. В.; Семенко Д. Л. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення : збірник тез, 2024)
  У роботі представлено результати власних досліджень, що дали можливість визначити стратегію формулювання проблематики питання дослідження реактивності організму школярів як визначальної основи їх адаптації до умов дистанційної ...
 • Осадча О. І.; Шевцов С. М.; Волошина В. С. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення : збірник тез, 2024)
  Робота присвячена обґрунтуванню управлінських рішень щодо процесів впливу негативних екологічних факторів антропогенного походження на стан клітин природної резистентності у спортсменів. Встановлено, що тренування в ...
 • Маслова О. В.; Тисленко С. В.; Ростоцька В. О. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення : збірник тез, 2024)
  Представлені у роботі дослідження спрямовані на встановлення специфіки професійної діяльності баскетбольних арбітрів в умовах дії шумового забруднення вболівальників під час змагань. Визначено, що шум має широкий спектр ...
 • Лукасевич І. І.; Склярова Н. А.; Забірченко Л. В. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення : збірник тез, 2024)
  У роботі представлено доцільність та рекомендації фахівців у сфері дієтології й здорового харчування щодо вегетаріанства у практиці спортивної підготовки. Встановлено, що враховуючи постійне зростання поширеності ...
 • Коломієць Т. В.; Богданович Л. В.; Яковенко Т. Ю. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення : збірник тез, 2024)
  Базуючись на доступних теоретико-методичних фізіологічних принципах і результатах практичних досліджень нами здійснено спробу обґрунтувати проблематику десинхронозу і необхідність його профілактики серед спортсменів, які ...
 • Гопей М. М.; Гопей А. М.; Рудоман А. О. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення : збірник тез, 2024)
  У роботі представлено результати досліджень, спрямованих на вивчення, розроблення і практичну апробацію педагогічних технологій процесу фізичного виховання, які безсумнівно повинні відповідати тенденціям сьогодення, ...
 • Маслова О. В.; Імас Є. В.; Шахліна Л. Г.; Футорний С. М.; Коломієць Т. В.; Утвенко А. О. (Олімпійська література, 2021-12-12)
  Дистанційна освіта в сучасних реаліях набуває неабиякого значення і досить активно намагається створити міцний симбіоз із класичною освітою, у тому числі й у системі фізичного виховання, що вимагає модернізації контролю ...
 • Шахліна Л.-Я. Г.; Футорний С. М.; Владимирова Н. І.; Маслова О. В.; Котко Д. М.; Коломієць Т. В.; Гончарук Н. Л. (ДУ «ІПАГ ім. академіка О.М. Лук'янової НАМН України», © ТОВ «Трилист», 2023-12)
  Протягом останніх років ведуться активні дискусії та виникають суперечки серед представників міжнародного спортивного керівництва, зокрема членів Міжнародного олімпійського комітету, про можливість участі трансґендерних ...
 • Футорний С.; Маслова О.; Гопей М.; Гопей А. (Фізична культура, спорт та здоров’я нації, 2023)
  Актуальність теми дослідження. Збільшення обсягів теоретичного матеріалу та мінімізація кількості практич-них годин у процесі сучасного фізичного виховання дітей з вадами слуху як результат дистанційної форми навчання ...
 • Shakhlina, Larisa; Futornyi, Serhii; Socha, Teresa; Maslova, Olena; Chistyakova, Marina; Chernikova, Olha; Hopei, Maksym; Hopei, Alina (Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, 2023-12-30)
  The article presents a review of scientific literature on the issues of medico- biological substantiation of young athletes’ preparation. Material and Methods Analysis and generalization of data of scientific-methodical ...
 • Шахліна, Лариса; Футорний, Сергій; Владимирова, Наталія; Маслова, Олена; Котко, Діна; Коломієць, Тетяна; Гончарук, Наталія (Репродуктивна ендокринологія, 2023-12)
  Протягом останніх років ведуться активні дискусії та виникають суперечки серед представників міжнародного спортивного керівництва, зокрема членів Міжнародного олімпійського комітету, про можливість участі трансґендерних ...
 • Кашуба В.; Ткачова А.; Футорний C. (Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 2023)
  У статті розглядається вивчення показників стану біогеометричного профілю постави жінок першого періоду зрілого віку, які мають відхилення стану постави в сагітальній і фронтальній площинах. Мета дослідження полягала в ...
 • Футорний, С. Н.; Асаулюк, І. О. (Національний університет водного господарства та природокористування, 2023-08-14)
  Мета статті полягає у вивченні сучасного стану кістково-м’язової системи осіб зрілого віку. У широкого кола дослідників стан здоров’я сучасного населення викликає серйозну стурбованість. Проблема підтримки рівня здоров’я ...

View more