Кафедра психології і педагогіки

Кафедра психології і педагогіки

Recent Submissions

 • Петровська Т. В.; Арнаутова Л. В.; Ганага О. Ю. (Український інститут інтелектуальної власності, 2022-03-09)
  Представлено результати опитування кваліфікованих гандболісток стосовно їх суб'єктивного сприйняття ситуацій, які зустрічаються на протязі спортивної діяльності, як стресові. Спортсменкам пропонувалось описати стресові ...
 • Петровська Т. В.; Малиновський А. І. (Український інститут інтелектуальної власності, 2020)
  Мета дослідження – експериментальне дослідження та теоретичне обґрунтовання структури професійно важливих якостей тренера з футболу; визначення важливих особистісних якостей тренера в уявленні кваліфікованих футболістів.
 • Петровська Т. В.; Куліш Н.; Костюкевич В. М.; Решетілова Н. (Sport Mont 19 (2021) S2, 2021-09)
  Високі психічні навантаження у спорті потребують пошуку психологічних ресурсів спортсменів. Необхідність адаптуватися до високих навантажень та постійної конкуренції водночас з досягненням високих результатів формує у ...
 • Петровська Т. В.; Потоп В.; Сова В.; Перепелиця А. В.; Булгакова Т. М.; Фольварочний І. В.; Коробейнікова Л. Г.; Толкунова І. В.; Коняєва Л. (Journal of Physical Education and Sport, 2021)
  Специфіка виду спорту і спрямованість його змагальної діяльності впливають на рівень і особливості прояву агресії та особистісної конфліктності спортсмена. Спортивні змагання, в яких агресивні дії є одним з основних ...
 • Петровська Т. В.; Сова В.; Воронова В. І.; Хмельницька І. В.; Борисова О. В.; Курдибаха О. М. (Journal of Physical Education and Sport, 2022-03)
  Abstract: Problem Statement. The problem of finding an athlete's psychological resource remains relevant. The versatile use of the cognitive resources of the athlete's psyche effectively enhances the ability of athletes ...
 • Петровська Т. В.; Сова В.; Хмельницька І. В.; Борисова О. В.; Імас Є. В.; Малиновський А. І.; Терещенко Л. А. (Journal of Physical Education and Sport, 2020-01-20)
  Abstract: Problem Statement. Professionally important qualities of a sports coach are one of the factors and a prerequisite for the effectiveness of the athlete's competitive activity. The research problem of the ...
 • Петровська Т. В.; Малиновський А. І. (Український інститут інтелектуальної власності, 2020)
  Запропонована та розроблена Т. В. Петровською та А. І. Малиновським (авторське свідоцтво № 96782 від 19.03.2020) на основі аналізу та узагальнення експертних оцінок методика для діагностики професійно важливих якостей ...
 • Імас Є. В.; Петровська Т. В.; Ганага О. Ю. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2021-01)
  Кіберспорт є формою змагальної діяльності, в основі якої лежить використання комп’ютерних ігор. Виник він не спонтанно і сьогодні демонструє певну історію повільного, але впевненого руху до загальносвітового визнання. різке ...
 • Арнаутова Л. В.; Петровська Т. В.; Ганага О. Ю.; Федорчук С. В. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2022)
  Спортивна діяльність – це галузь життєдіяльності, яка висуває підвищені вимо ги до фізіологічних та психологічних якостей спортсменів. Високі психічні та фізичні на вантаження, робота на межі своїх можливостей створюють у ...
 • Петровська Т. В.; Арнаутова Л. В.; Паламар Б.; Федорчук С. В.; Ганага О. Ю.; Когут І. О. (Клінічна та профілактична медицина, 2023)
  Introduction. The problem of finding the psychological resource of the athlete remains relevant. Success in sports largely depends on the athlete’s individual psychological characteristics. Many authors, based on ...
 • Петровська Т. В.; Толкунова І. В.; Жукова Г. В.; Курдибаха О. М.; Булгакова Т. М. (Видавець Позднишев, 2021)
  Пропонований навчальний посібник допоможе систематизувати знання студентів із окремих напрямів вікової та гендерної психології, надати їм наукове тлумачення; розкрити основні питання вікової та гендерної психології, необхідні ...
 • Петровська Т. М.; Воронова В. І.; Гринь О. Р. (2021)
  У монографії зроблено спробу розглянути проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності в різних актуальних на сьогодні напрямках. Матеріали монографії представлено у чотирьох розділах: ...
 • Ганага, Ольга; Петровська, Тетяна (Теорія і методика фізичного виховання і спорту., 2022-04)
  Визначено суть та зміст діяльності кіберспорстмена. Узагаль- нення теоретичного матеріалу дозволило скласти психоспортограму когнітивної сфери особистості спортсмена у кіберспорті. Змагальна діяльність у цьому виді спорту ...
 • Крикун, О.; Воронова, В.; Федорчук, С. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2023)
  Представлено результати дослідження емоційного вигорання у кваліфікованих спортсменок і тренерів у черліденгу. Фізичне та емоційне виснаження спортсменів пов’язане насамперед із інтенсивними тренуваннями і напруженою ...
 • Воронова, В.; Смоляр, І. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2020)
  Зміни, що відбуваються в суспільстві, суттєво впливають на зміст мотивів молодого покоління українців. У сучасної молоді спостерігається переоцінка колишніх цінностей і життєвих орієнтирів, що відповідно буде спрямовувати ...
 • Воронова, В. І.; Максимов, С. Д.; Максимова, Ю. А. (Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія, 2023)
  Розглянуто психофізіологічні властивості, які є складовою для формування пар в акробатиці. Мета. Визначення психофізіологічних особливостей спортсменів і характеру їх поєднання як складової сумісності акробатичних пар. ...
 • Федорчук, С. В.; Тукаев, С. В.; Лысенко, Е. Н.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. И. (Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2017)
  Мета. Визначення зв’язку психофізіологічного стану з рівнем особистісної і ситуативної тривожності спортсменів високого класу, які спеціалізувалися в складнокоординаційних видах спорту. Методи. Для визначення психофізіологічних ...
 • Kostiukevych, V.; Imas, Ye.; Borysova, O.; Dutchak, M.; Shynkaruk, O.; Kogut, I.; Voronova, V.; Shlonska, O.; Stasiuk, I. (Journal of Physical Education and Sport, 2018)
  In the article we substantiate the concept of the athletes’ training process in team sports in the macrocycle based on the methods of modeling, which involves developing methodological aspects of making model characteristics ...
 • Воронова, В. І.; Максимов, С. Д.; Максимова, Ю. А. (Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія, 2023)
  Розгнянуто психофізіологічні властивості, які є складовою для формування пар в акробатиці. Мета. Визначення психофізіологічних особливостей спортсменів і характеру їх поєднання як складової сумісності акробатичних пар. ...
 • Максимов, С.; Воронова, В.; Максимова, Ю. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2023)
  Про сумісність пар у спортивній акробатиці необхідно говорити, зважаючи на безумовну значущість їх психологічної підготовки, яка має першочергове значення. Мета. Вивчення індивідуально-психологічних компонентів сумісності ...

View more