Сталий розвиток Спеціальних Олімпіад: стратегічний план розвитку

Show simple item record

dc.contributor.author Гончаренко Євген
dc.contributor.author Когут Ірина
dc.date.accessioned 2022-11-18T13:00:51Z
dc.date.available 2022-11-18T13:00:51Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.issn 1992-7908
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/3919
dc.description Гончаренко Є. Сталий розвиток Спеціальних Олімпіад: стратегічний план розвитку / Є. Гончаренко, І. Когут // Теорія і методика фізичного виховання. – 2021. – №4. – С. 59–64. uk_UA
dc.description.abstract Нині у світі, в тому числі і в Україні, спостерігаються позитивні зміни у ставленні до осіб з інвалідністю, залучення їх до активного способу життя, реалізації інклюзивного підходу в освіті, спорті, культурі, інших сферах. Разом з тим однією з найменш захищених верств населення залишаються люди з відхиленнями розумового розвитку. Спорт та фізична культура стали доступними для людей цієї нозологічної групи з появою руху Спеціальних Олімпіад. Зародившись у 1960-х роках, сьогодні вони являють собою міжнародний спортивний феномен, який охоплює мільйони людей з відхиленнями розумового розвитку у понад 170 країнах. Філософія Спеціальних Олімпіад полягає у формуванні світу без дискримінації, заснованого на принципах рівності та взаємоповаги. Протягом всієї історії діяльність Спеціальних Олімпіад була орієнтована на захист прав людей з відхиленнями розумового розвитку, пошук ефективних засобів соціальної інтеграції людей з інвалідністю через заняття спортом, розробку моделей інклюзивних тренувальних занять, вирішення медичних, освітніх та соціальних проблем. Саме тому у 2020 р. Спеціальна Олімпіада затвердила Глобальну стратегію розвитку на 2021–2024 рр., що розроблена на основі Цілей сталого розвитку ООН до 2030 р. У статті охарактеризовано Цілі сталого розвитку – підсумковий документ Саміту ООН зі сталого розвитку 2015 р., проаналізовано аспекти реалізації Цілей сталого розвитку ООН в межах спортивного руху Спеціальних Олімпіад, визначено фактори, які обумовлюють досягнення цілей, проаналізовані практичні кроки досягнення цілей у світі та в Україні. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Теорія і методика фізичного виховання і спорту uk_UA
dc.relation.ispartofseries 4;
dc.subject цілі сталого розвитку uk_UA
dc.subject Спеціальна Олімпіада uk_UA
dc.subject особи з відхиленнями розумового розвитку uk_UA
dc.title Сталий розвиток Спеціальних Олімпіад: стратегічний план розвитку uk_UA
dc.title.alternative Sustained development of Special Olympics: strategic development plan uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account