Структурно-функціональна модель використання технічних засобів навчання для підтримання фізичної працездатності здобувачів вищої освіти в умовах самоізоляції

Show simple item record

dc.contributor.author Шемчук, В. А.
dc.contributor.author Семененко, В. П.
dc.contributor.author Трачук, С. В.
dc.contributor.author Храпач, Г. С.
dc.contributor.author Ляхович, С. П.
dc.date.accessioned 2021-09-27T08:05:24Z
dc.date.available 2021-09-27T08:05:24Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.udk http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/3225
dc.description Структурно-функціональна модель використання технічних засобів навчання для підтримання фізичної працездатності здобувачів вищої освіти в умовах самоізоляції / В. А. Шемчук, В. П. Семененко, С. В. Трачук, Г. С. Храпач, С. П. Ляхович // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць. ─ Вип. 71, Т. 2. ─ Запоріжжя, 2020. ─ С. 249-255. uk_UA
dc.description.abstract Статтю присвячено актуальним питанням організації системи індивідуального фізичного тренування здобувачів вищої освіти в умовах карантинних обмежень (самоізоляції). Головною метою цієї роботи є розроблення й апробація структурно-функціональної моделі підтримання фізичної працездатності здобувачів вищої освіти в умовах самоізоляції (з акцентованим впливом технічних засобів навчання). З метою підтвердження ефективності розробленої членами науково-дослідної групи педагогіч ної технології з технічними засобами навчання проведено педагогічний експеримент, у якому взяли участь здобувачі вищої освіти старших курсів Національного університету фізичного виховання і спорту (n = 16 осіб, середній вік досліджуваних – 19,9 року). Учасників педагогічного експерименту було розподілено на контрольну групу (Кг, n = 8 осіб) та експериментальну групу (Ег, n = 8 осіб). До початку педагогічного експерименту досліджувані курсанти Кг та Ег за рівнем фізичного розвитку достовірно не відрізнялися (Р > 0,05). Представники Кг під час індивідуальних занять в умовах самоізоляції з метою підтримання належного рівня фізичної підготовленості використовували роз роблені членами науково-дослідної групи плани індивідуального рухового вдосконалення, які перед бачали використання відповідного арсеналу фізичних вправ, а також методично-аналітичного під ходу для його оцінювання (К. В. Ананченко, О. В. Хацаюк [11]). Своєю чергою досліджувані Ег під час тренувань в умовах самоізоляції додатково використовували структурно-функціональну модель, а також технологію VISUAL 3D™ [13]. Аналіз показників до та після використання розробленої нами педагогічної технології з тех нічними засобами навчання дав змогу встановити, що результати, отримані після педагогічного експерименту, в досліджуваних групах підвищилися у порівнянні з вихідними даними й ці відмін ності в основному достовірні (Ег, P < 0,05). Таким чином, у результаті дослідження члени науко во-дослідної групи помітили позитивний вплив використання структурно-функціональної моделі підтримання фізичної працездатності здобувачів вищої освіти в умовах самоізоляції з акцен тованим впливом технічних засобів навчання. Результати дослідження впроваджені в систему індивідуальних тренувань в умовах карантинних заходів здобувачів вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах 250 університету фізичного виховання і спорту, а також курсантів Навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах uk_UA
dc.subject дистанційне навчання uk_UA
dc.subject здобувачі вищої освіти uk_UA
dc.subject індивідуальне тренування uk_UA
dc.subject педагогічні технології uk_UA
dc.subject самоізоляція uk_UA
dc.subject фізичне виховання uk_UA
dc.title Структурно-функціональна модель використання технічних засобів навчання для підтримання фізичної працездатності здобувачів вищої освіти в умовах самоізоляції uk_UA
dc.title.alternative Structural-functional model of the use of technical training to maintain physical health of students in terms of self-isolation uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account