Концептуальні положення реалізації соціально-гуманістичних засад адаптивної фізичної культури в українському освітньому просторі

Show simple item record

dc.contributor.author Когут Ірина
dc.contributor.author Матвєєв Сергій
dc.contributor.author Маринич Вікторія
dc.contributor.author Гончаренко Євген
dc.date.accessioned 2021-09-15T07:02:04Z
dc.date.available 2021-09-15T07:02:04Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/3164
dc.description Концептуальні положення реалізації соціально-гуманістичних засад адаптивної фізичної культури в українському освітньому просторі / І. Когут, С. Матвєєв, В. Маринич, Є. Гончаренко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2020. - № 2. - С. 130-141. uk_UA
dc.description.abstract На основі аналізу фахової літератури, досвіду практичної діяльності та результатів експертного опитування конкретизовано основні педагогічні умови, виконання яких забезпечить впровадження гуманістичних засад в освітній процес. Експертами запропоновано найбільш інформативні критерії ефективності гуманістично орієнтованої діяльності педагогів у закладах вищої освіти. Окреслено етапи і заходи формування гуманістично орієнтованих спеціалістів сфери: зміна співвідношення між існуючими структурами управління освітнім процесом, формами та змістом професійної підготовки кадрів; розробка моделі професійно важливих якостей гуманістично орієнтованих фахівців. У результаті впровадження концептуальних положень реалізації соціально-гуманістичних засад адаптивної фізичної культури в освітній процес НУФВСУ відбулися зміни у структурі та змісті професійної підготовки студентів. Впроваджені структурні перетворення забезпечують підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів шляхом формування необхідних компетентностей; соціально-гуманістичних цінностей; професійно значущих рис особистості для успішного вирішення завдань сфери фізичної культури і спорту. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Теорія і методика фізичного виховання і спорту uk_UA
dc.subject адаптивна фізична культура uk_UA
dc.subject соціально-гуманістичні засади uk_UA
dc.subject освіта uk_UA
dc.title Концептуальні положення реалізації соціально-гуманістичних засад адаптивної фізичної культури в українському освітньому просторі uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account