Інформатика та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті

Show simple item record

dc.contributor.author Юхно Юрій
dc.contributor.author Сергієнко Костянтин
dc.contributor.author Хмельницька Ірина
dc.contributor.author Бишевець Наталія
dc.contributor.author Гордєєва Марія
dc.date.accessioned 2020-02-18T09:32:39Z
dc.date.available 2020-02-18T09:32:39Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.udk http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2484
dc.description Інформатика та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : навч. програма : 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини", напрям підготовки : 6.010202 "Спорт" освітній ступінь - "бакалавр" / Ю. О. Юхно, К. М. Сергієнко, І. В. Хмельницька [та ін.] ; МОНУ, НУФВСУ. - К.: Олімпійська література, 2017. - 40 с. uk_UA
dc.description.abstract У навчальній програмі за Європейською кредитно-модульною системою подано структуру вивчення навчального предмета та запропоновано методику викладання на основі кредитів, модулів, тем (лекційні, практичні заняття), форми контролю (експрес тестування, ситуаційні завдання, модульні контрольні роботи), вимоги до студентів з оволодіння знаннями, вміннями, навичками, а також рекомендації до написання науково-дослідної роботи. Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject програма uk_UA
dc.subject Інформатика uk_UA
dc.subject Інформаційні технології uk_UA
dc.subject фізичне виховання uk_UA
dc.subject бакалавр uk_UA
dc.subject рекомендації uk_UA
dc.subject студенти uk_UA
dc.subject кредити uk_UA
dc.subject модулі uk_UA
dc.subject завдання uk_UA
dc.subject вимоги uk_UA
dc.subject рекомендації uk_UA
dc.title Інформатика та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті uk_UA
dc.type Methodical edition uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account