Browsing Наукові видання by Title

Browsing Наукові видання by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kuznetsova, L.; Trachuk, S.; Semenenko, V.; Kholodova, O.; Podosinova, L.; Brychuk, M.; Varenyk, O.; Kedrych, H. (Теорія та методика фізичного виховання, 2022)
  Метою дослідження було вивчення впливу запропонованої технології з використанням рухливих ігор на фізичну і психомоторну підготовленість дітей молодшого шкільного віку з відхиленнями розумового розвитку. Збільшення часу ...
 • Krutsevich, Tatiana; Pangelova, Natalia; Trachuk, Sergei; Diedukh, Maryna (International Journal of Applied Exercise Physiology, 2020-01)
  Purpose. The aim of our work is to evaluate the reaction of the cardiorespiratory functional system of boys 7-9 years old when performing physical exercises in a wide range. Material. The study was conducted on the basis ...
 • Krutsevych T. Y.; Marchenko O. Y.; Zakharchenko M. O.; Круцевич Т. Ю.; Марченко О. Ю.; Захарченко М. О. (World Science, 2017)
  We consider that at the present stage o f science researches, in context o f reforming a branch ofphysical culture, there is a necessity to pay attention to particular qualities o f gender and age to build essential ...
 • Krutsevych T. Y.; Marchenko O. Y.; Zakharchenko M. O. (World Science, 2017-06-28)
  We consider that at the present stage of science researches, in context of reforming a branch of physical culture, there is a necessity to pay attention to particular qualities of gender and age to build essential motivation ...
 • Ivachenko, Sergey; Trachuk, Sergey; Іващенко С. Н.; Трачук С. В. (Physical Education and Sport Through the Centuries, 2018-04-19)
  Основное внимание в статье уделено вопросу влияния общепризнанных мер профилактической медицины на процесс физического воспитания различных категорий населения в историческом аспекте. При этом такие условия обеспечивают ...
 • Vynohradov, Valeriy; Lopatenko, Heorhii; Biletska, Viktoriia; Trachuk, Sergii; Semenenko, Viacheslav; Kudria, Mykola; Shemchuk, Vadym; Napadij, Andrij (Journal of Human Sport & Exercise, 2020)
  Sprint results are more often seen as deliberate practice model (DPM) effects. The performance is limited, as the goal is the same for every competition – to run as fast as possible. This requires a specific skill. The ...
 • Pangelova N.; Пангелова Н.; Krutsevych T.; Круцевич Т. (Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2016)
  У статті визначена специфіка основних здоров'язбережувальних технологій та особливості їх реалізації у вищому навчальному закладі.
 • Trachuk Sergii; Semenenko Viacheslav; Biletska Viktoriia; Kudria Mykola; Kuznetsova Larysa; Kholodova Olha; Mykhalchuk Andrii; Трачук С. В.; Семененко В. П.; Білецька В.; Кудря М.; Кузнєцова Л. І.; Холодова О. С.; Михальчук А. (2019-12-31)
  Метою роботи є вивчення фізичної підготовленості та функціонального стану дітей 7-10-річного віку. Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи: антропометрія, стандартний метод, тонометрія, динамометрія, ...
 • Krutsevich T.; Pengelova N.; Trachuk S.; Круцевич Т.; Пангелова Н.; Трачук С. (Journal of Physical Education and Sport, 2019)
  Purpose: The aim of our work is to substantiate and develop the model-specific characteristics of the physical condition on the example of 13-year-old adolescent boys who are not involved in sports. Material: The studies ...
 • Krutsevich T.; Pangelova N.; Trachuk S.; Ivanik O.; Круцевич Т.; Пангелова Н.; Трачук С.; Іванік О. (Journal of Physical Education and Sport, 2019)
  Purpose: The aim of our work is to identify the main factors of the lifestyle of different groups of the population of Ukraine that affect the state of health and their life expectancy. Material: 1564 schoolchildren of ...
 • Yan Geng; Trachuk, S.; Xiao Man Ma; Yan Jie Shi; Xue Zeng (Physical Activity and Health, 2023-01-03)
  Introduction: The musculoskeletal system plays an essential role in the performance of various movements and positioning of the body in space. Musculoskeletal diseases are an urgent problem of modern medicine. The ...
 • Krutsevych T. Yu.; Marchenko O.Yu.; Круцевич Т. Ю.; Марченко О. Ю. (British Medical Bulletin, 2017)
  Данная статья посвящена изучению взаимосвязи самооцен­ки физического развития юношей и девушек с психологическим полом.
 • Krutsevich, Tatiana; Marchenko, Oksana; Trachuk, Sergii; Panhelova, Natalia; Napadij, Andrij; Dovgal, Vasyl (Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 2021-06-25)
  Research purpose: The aim of the study was to examine the features of the educational concept of the family in mutual understanding with middle school children with different levels of physical activity. Material and ...
 • Семененко В`ячеслав (Молода спортивна наука України, 2001)
  Метою роботи є вивчення особливостей прояву оздоровчого ефекту при поєднанні використання занять фізичними вправами з різними засобами і формами процедур, які загартовують в молодшому шкільному віці.
 • Круцевич Т. Ю.; Пилипей Л. П. (Спортивний вісник Придніпров'я, 2006)
  Представлені дослідження мотивації до занять силовими видами спорту у студентів УАБС НБУ за період з 1997 р. по 2005 р. з метою створення системи професійно-прикладної фізичної підготовки
 • Кузнецова, Л. І.; Долженко, Л. П.; Стадник, О. О.; Перегінець, М. М. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 2023)
  У статті розглянуто теоретико-методологічні засади фізичної підготовки військовослужбовців. Попри постійну технічну модернізацію Збройних Сил України, сучасні бойові умови сьогодні пов’язані зі значними фізичними навантаженнями. ...
 • Семененко В`ячеслав (Молода спортивна наука України, 2007)
  Розглядаються особливості впливу на рівень фізичного здоров'я молодших школярів використання в якості третього уроку фізичної культури альтернативних футболу інноваційних видів рухової активності залежно від форм організації ...
 • Бакіко І.; Цьось А.; Семененко В. (Здоров'я та фізична культура, 2015)
  До розділу "Зміст навчального матеріалу" внесено теоретичні відомості, інформацію про технічну та спеціальну фізичну підготовку школярів, крім цього передбачено орієнтовані навчальні нормативи. Розділ "Державні вимоги до ...
 • Дерев`янко В. В.; Семененко В. П.; Сілкова В. О. (Фізичне виховання в сучасній школі, 2013)
  Варіативний модуль «Плавання» є складовою навчальної програми з фізичної культури для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Основна мета – збереження і зміцнення здоров`я, розвиток фізичних, психічних якостей ...
 • Дерев`янко В.; Семененко В.; Сілкова В. (Здоров`я та фізична культура, 2015)
  Варіативний модуль «Плавання» є складовою навчальної програми з фізичної культури для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Основна мета – зберегти і зміцнити здоров`я, розвивати фізичні, психічні якості та ...

Search DSpace


Browse

My Account