Передумови виникнення та розвитку адаптивного спорту

Show simple item record

dc.contributor.author Круцевич Т. Ю.
dc.contributor.author Когут І. О.
dc.date.accessioned 2018-03-30T11:12:12Z
dc.date.available 2018-03-30T11:12:12Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.udk http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/933
dc.description Круцевич, Т. Передумови виникнення та розвитку адаптивного спорту / Т. Круцевич, І. Когут // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький ; МОНМСУ, Східноєвропейський НУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський НУ ім. Лесі Українки, 2013. – № 1(21). – С. 336-343. uk_UA
dc.description.abstract Виявлено історичні передумови виникнення та розвитку адаптивного спорту як засобу соціальної інтеграції осіб з особливими потребами. Визначено зміну ставлення суспільства до людей із фізичними, сенсорними та розумовими вадами в історичному аспекті: починаючи від фізичного знищення, невизнання, ізоляції «неповноцінних членів» до необхідності соціальної інтеграції осіб з особливими потребами. На основі аналізу досліджень закордонних і вітчизняних фахівців визначено різноманітні підходи до періодизації розвитку адаптивного спорту у світі uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві uk_UA
dc.subject адаптивний спорт uk_UA
dc.subject історія адаптивного спорту uk_UA
dc.subject особи з особливими потребами uk_UA
dc.title Передумови виникнення та розвитку адаптивного спорту uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account