Вплив адаптивного фізичного виховання на розвиток дітей із затримкою мовлення в дошкільному навчальному закладі

Show simple item record

dc.contributor.author Круцевич, Т. Ю.
dc.contributor.author Гулюк, Н. О.
dc.contributor.author Погаcій, Л. І.
dc.date.accessioned 2023-12-25T11:09:20Z
dc.date.available 2023-12-25T11:09:20Z
dc.date.issued 2023-05-12
dc.identifier.udk https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/4892
dc.description Круцевич, Т. Ю. Вплив адаптивного фізичного виховання на розвиток дітей із затримкою мовлення в дошкільному навчальному закладі / Т. Ю. Круцевич, Н. О. Гулюк, Л. І. Погасій // Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. ─ 2023. ─ Вип. 5 (164). ─ С. 85-90. uk_UA
dc.description.abstract У оглядовій статті порушено актуальну проблему стосовно дослідження дітей із затримкою мовленнєвого розвитку в навчально дошкільному закладі. На основі аналізу науково-методичної літератури проаналізовано та узагальнено особливості психомоторного та когнітивного розвитку дітейз порушенням мовлення. Розглянуті найбільш ефективні засоби фізичного виховання та методи організації занять з дітьми із затримкою мовлення в дитячому соціумі. Результати. Встановлено, за даними літературних джерел, що для дітей дошкільного віку з затримкою мовлення характерні: відставання в показниках психічного та фізичного розвитку, рухових здібностей, комунікацій в спілкуванні з однолітками, порушується адаптаційні можливості в суспільстві, нестійка увага, внаслідок чого і відбувається погіршення настрою та самооцінки. Але водночас також існують тенденції щодо напрямів покращення засобів, методів та програм для якомога більш ефективних пошуків подолання цієї нозологічної проблеми в дитячому соціумі.Висновки.Розвиток дітей з порушенням мовлення мають суттєвий різний вектор в порівнянні зі здоровими дітьми, які навчаються в дошкільному навчальному закладі. Засоби фізичного виховання для дітей цієї нозології розглядається, як один з основних ланок покращення не тільки когнітивних та психомоторних функцій,але й включають заходи щодо покращення компонентів здоров’я, які містять в собі –психічний, фізичний, соціальний та духовний (моральний) розвиток дітей в дошкільному середовищі. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова uk_UA
dc.relation.ispartofseries 15;№ 5(164)
dc.subject діти uk_UA
dc.subject дошкільний вік uk_UA
dc.subject мовленнєвий розвиток uk_UA
dc.subject адаптивне фізичне виховання uk_UA
dc.subject затримка мовлення uk_UA
dc.title Вплив адаптивного фізичного виховання на розвиток дітей із затримкою мовлення в дошкільному навчальному закладі uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account