Risk Factors for Posture Disorders of Esportsmen and Master Degree Students of Physical Education and Sports in the Specialty “Esports”

Show simple item record

dc.contributor.author Byshevets N.
dc.contributor.author Kashuba V.
dc.contributor.author Levandovska L.
dc.contributor.author Grygus I.
dc.contributor.author Bychuk I.
dc.contributor.author Berezhansky O.
dc.contributor.author Savliuk S.
dc.date.accessioned 2023-02-01T09:17:46Z
dc.date.available 2023-02-01T09:17:46Z
dc.date.issued 2022-12-06
dc.identifier.udk http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/4098
dc.description Risk Factors for Posture Disorders of Esportsmen and Master Degree Students of Physical Education and Sports in the Specialty «Esports» / N. Byshevets, V. Kashuba, L. Levandovska, I. Grygus, I. Bychuk [et al.] // Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. - 2022. - t. 5, nr 4. - P. 97-118. uk_UA
dc.description.abstract Celem pracy było zbadanie czynników ryzyka zaburzeń postawy u e-sportowców i studentów studiów magisterskich kultury fizycznej i sportu. W badaniach wzięło udział 37 sportowców i studentów. Badania wykazały, że 32,4% z nich spędza przy komputerze ponad sześć godzin dziennie. Wykazano, że na postawę badanych najbardziej negatywnie wpływa obniżony poziom siły kończyn dolnych i tułowia, brak aktywnych przerw podczas długiej pracy z komputerem, brak świadomości w profilaktyce zaburzeń postawy podczas pracy z komputerem i zaniedbanie kontrolowania postawy użytkownika komputera. Badania sugerują strukturę czynników, które negatywnie wpływają na kondycję postawy e-sportowców i magistrantów specjalności „e-sport”. Struktura ryzyka zaburzeń postawy zawiera trzy czynniki, które wyjaśniają 66,2% całkowitej wariancji: „Niezastosowanie się do ergonomicznie optymalnej postawy użytkownika komputera”, „Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego e-sportowców” oraz „Brak środków neutralizujących negatywny wpływ działań e-sportowych”. Niezbędne jest opracowanie i wdrożenie działań prozdrowotnych w profilaktyce zaburzeń postawy oraz chorób układu ruchu u e-sportowców i studentów. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe uk_UA
dc.subject e-sportowcy uk_UA
dc.subject czynniki ryzyka uk_UA
dc.subject użytkownik komputera uk_UA
dc.subject pozycja robocza uk_UA
dc.subject postawa uk_UA
dc.title Risk Factors for Posture Disorders of Esportsmen and Master Degree Students of Physical Education and Sports in the Specialty “Esports” uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account