Основні аспекти професійної підготовки магістрів фізичної культури і спорту в Латвії

Show simple item record

dc.contributor.author Денисова Л. В.
dc.contributor.author Свущенко Л. П.
dc.contributor.author Шинкарук О. А.
dc.contributor.author Усиченко В. В.
dc.date.accessioned 2023-01-25T11:19:42Z
dc.date.available 2023-01-25T11:19:42Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.udk http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/4080
dc.description Основні аспекти професійної підготовки магістрів фізичної культури і спорту в Латвії / Л. В. Денисова, Л. П. Свущенко, О. А. Шинкарук, В. В. Усиченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. - Вип. 2 (146). - Київ : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2022. - С. 27-30. - (Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) ; Серія 15). uk_UA
dc.description.abstract Соціально значущі зміни в системі вищої освіти України, прагнення увійти до загальноєвропейського освітнього простору, потреба в принципово новому покоління кадрів в сфері фізичної культури і спорту зумовлюють необхідність суттєвої модернізації змісту освіти в вишах фізкультурного профілю. Одним з векторів реалізації «Стратегії розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року» є оптимізація кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту, що передбачає всебічне використання як вітчизняного, так і передового зарубіжного досвіду. В статті проаналізовані основні аспекти професійної підготовки за магістерською програмою зі спортивної науки, яка реалізована в Латвійській академії спортивної педагогіки, єдиному закладі вищої освіти у Латвії, який координує та проводить дослідження у галузі спорту. Зазначено, що Латвійська академія спортивної педагогіки здійснює акредитовані програми підготовки дипломованих фахівців для роботи в установах та організаціях сфери освіти, спорту, а також у державних і муніципальних установах і підприємницьких товариствах. Студенти отримують знання, набувають вміння і навички, необхідні для управлінської та організаційної діяльності в галузі спорту, зміцнення здоров’я, інших видів діяльності та отримують наступні кваліфікації: вчитель спорту (фізичної культури), старший тренер з виду спорту, керівник у сфері спорту (спортивний менеджер), фахівець з рекреації, фізіотерапевт. Акцентовано увагу на тому, що метою магістерської програми «Спортивна наука» є забезпечення професійного навчання зі спортивної науки відповідно до державних економічних, культурних і соціальних потреб у контексті спортивної науки; формування у майбутніх магістрів професійних вмінь і навичок, необхідні для управлінської та організаційної діяльності в галузі спорту, зміцнення здоров’я. Аналіз змісту професійної підготовки магістрів фізичної культури і спорту у Латвії є корисним з огляду на запозичення досвіду для пошуку резервів поновлення та покращення наявної вищої освіти майбутніх магістрів фізичної культури та спорту в Україні. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова uk_UA
dc.subject професійна підготовка uk_UA
dc.subject освітня програма uk_UA
dc.subject магістр uk_UA
dc.subject фізична культура і спорт uk_UA
dc.subject Латвія uk_UA
dc.title Основні аспекти професійної підготовки магістрів фізичної культури і спорту в Латвії uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account