Стан психофізіологічних функцій і динамічна м’язова витривалість у спортсменок в ігрових видах спорту

Show simple item record

dc.contributor.author Федорчук С.
dc.contributor.author Шльонська О.
dc.contributor.author Борисова О.
dc.contributor.author Когут І.
dc.contributor.author Маринич В.
dc.contributor.author Петрушевський Є.
dc.contributor.author Хаммуді М. Ф. К.
dc.date.accessioned 2022-11-18T13:04:59Z
dc.date.available 2022-11-18T13:04:59Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.issn 2709-2070
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/3920
dc.description Стан психофізіологічних функцій і динамічна м’язова витривалість у спортсменок в ігрових видах спорту / С.Федорчук, О. Шльонська, О. Борисова, І. Когут. [та ін.] // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. – 2021. – №2. – С. 35–40. uk_UA
dc.description.abstract За результатами дослідження, ігрові види спорту сприяють розвитку, вдосконаленню однієї з основних властивостей центральної нервової системи – функціональної рухливості нервових процесів, що цілком узгоджується з відомими літературними даними про вплив фізичних навантажень і занять різними видами спорту на формування і стан цих властивостей. Це певною мірою підтвердив кореляційний аналіз отриманих даних – функціональна рухливість нервових процесів у режимі нав’язаного ритму асоціювалася зі спеціальним спортивним стажем спортсменок (p < 0,05), у режимі зворотного зв’язку – з віком обстежених спортсменок (p < 0,01). За рівнем функціональної рухливості нервових процесів обстежені спортсменки (волейболістки і гандболістки) не відрізнялися. Удосконалення спеціальної підготовленості обстежених волейболісток і гандболісток було пов’язано насамперед з розвитком функціональної рухливості нервових процесів та точності реакції на рухомий об’єкт. Більш точними у реакції на рухомий об’єкт за кількістю реакцій випередження і середнім відхиленням у реакціях випередження виявилися обстежені гандболістки (спортсменки з вищим рівнем спортивної майстерності). Більш високий психофізіологічний статус за показниками сили нервових процесів упродовж довготривалих сенсомоторних навантажень (у режимі нав’язаного ритму) продемонстрували волейболістки (спортсменки з більшим стажем спортивного тренування). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія uk_UA
dc.relation.ispartofseries 2;
dc.subject стан психофізіологічних функцій uk_UA
dc.subject динамічна м’язова витривалість руху кисті uk_UA
dc.subject волейбол uk_UA
dc.subject гандбол uk_UA
dc.title Стан психофізіологічних функцій і динамічна м’язова витривалість у спортсменок в ігрових видах спорту uk_UA
dc.title.alternative State of psychophysiological functions and dynamic muscular endurance of female athletes in team sports uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account