Навчально-науковий інститут здоров'я, реабілітації та фізичного виховання

Навчально-науковий інститут здоров'я, реабілітації та фізичного виховання

Recent Submissions

 • Котко Д. М.; Гончарук Н. Л.; Шматова О. О. (НУФВСУ, 2024)
  Методичні вказівки підготовлені відповідно до освітньо-професійних програм «Фізкультурно-спортивна реабілітація» для вивчення дисципліни «Загальна теорія фізкультурно-спортивної реабілітації», що використовується в навчальному ...
 • Котко Д. М.; Гончарук Н. Л.; Шматова О. О. (НУФВСУ, 2023)
  Методичні вказівки підготовлені відповідно до освітньо-професійних програм «Фізкультурно-спортивна реабілітація» для вивчення дисципліни «Загальна теорія фізкультурно-спортивної реабілітації», що використовується в навчальному ...
 • Котко Д. М.; Гончарук Н. Л.; Шматова О. О.; Шевцов С. М. (НУФВСУ, 2023-11)
  Методичні вказівки спрямовані на формування визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових компетентностей та сприяють засвоєнню студентами загальних закономірностей функціонування організму. Призначені для ...
 • Котко Д. М.; Гончарук Н. Л.; Шматова О. О. (НУФВСУ, 2023)
  Методичні рекомендації призначені для допомоги студентам під час самостійного опрацювання курсу "Основи загальної патології", «Основи медичних знань», «Загальна теорія фізкультурно-спортивної реабілітації». Видання ...
 • Шматова О. О.; Гончарук Н. Л.; Опадько В. В. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення: збірник тез, 2024)
  Проведені дослідження спрямовані на вивчення особливостей управління процесом використання і утилізації пластику в практиці сучасного спорту на основі екологічної оцінки якості спортивних товарів. Отримані дані дали ...
 • Шахліна Л. Г.; Котко Д. М.; Журомський С. В. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення: збірник тез, 2024)
  У роботі представлено огляд рішень та визначені рекомендації щодо допуску спортсменів-трансгендерів до участі у жіночих дисциплінах програми Олімпійських ігор. Результати проведених нами досліджень показали відсутність ...
 • Чернікова О. О.; Барчук М. А.; Редько Н. О. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення: збірник тез, 2024)
  Робота присвячена вивченню наукових підходів до питання окислювального стресу та дії антиоксидантів у практиці спортивної підготовки. Встановлено, що під час фізичної активності зростає потреба в кисні, особливо в скелетних ...
 • Футорний С. М.; Лисюк С. І.; Гандей О. В. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення : збірник тез, 2024)
  У роботі розкриваються основні положення управління міським біорізноманіттям під час організації та проведення спортивних подій, зокрема оптимізація міського простору Парижу у зв’язку з проведенням Олімпійських ігор влітку ...
 • Терещенко Т. О.; Книш Т. В.; Семенко Д. Л. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення : збірник тез, 2024)
  У роботі представлено результати власних досліджень, що дали можливість визначити стратегію формулювання проблематики питання дослідження реактивності організму школярів як визначальної основи їх адаптації до умов дистанційної ...
 • Осадча О. І.; Шевцов С. М.; Волошина В. С. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення : збірник тез, 2024)
  Робота присвячена обґрунтуванню управлінських рішень щодо процесів впливу негативних екологічних факторів антропогенного походження на стан клітин природної резистентності у спортсменів. Встановлено, що тренування в ...
 • Маслова О. В.; Тисленко С. В.; Ростоцька В. О. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення : збірник тез, 2024)
  Представлені у роботі дослідження спрямовані на встановлення специфіки професійної діяльності баскетбольних арбітрів в умовах дії шумового забруднення вболівальників під час змагань. Визначено, що шум має широкий спектр ...
 • Лукасевич І. І.; Склярова Н. А.; Забірченко Л. В. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення : збірник тез, 2024)
  У роботі представлено доцільність та рекомендації фахівців у сфері дієтології й здорового харчування щодо вегетаріанства у практиці спортивної підготовки. Встановлено, що враховуючи постійне зростання поширеності ...
 • Коломієць Т. В.; Богданович Л. В.; Яковенко Т. Ю. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення : збірник тез, 2024)
  Базуючись на доступних теоретико-методичних фізіологічних принципах і результатах практичних досліджень нами здійснено спробу обґрунтувати проблематику десинхронозу і необхідність його профілактики серед спортсменів, які ...
 • Гопей М. М.; Гопей А. М.; Рудоман А. О. (Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення : збірник тез, 2024)
  У роботі представлено результати досліджень, спрямованих на вивчення, розроблення і практичну апробацію педагогічних технологій процесу фізичного виховання, які безсумнівно повинні відповідати тенденціям сьогодення, ...
 • Бричук М. С.; Базилюк Д. С. (НУФВСУ, 2024)
  Дисципліна спрямована на формування визначених стандартом вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт загальних та фахових компетентностей, зокрема: здатність вчитися та ...
 • Шинкарук Оксана; Скалозуб Андрій; Юхно Юрій; Шевцова Альона (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2023)
  Структура підготовки гравців у кіберспорті складна, відповідає особливостям дисципліни, механіки гри, системі змагань тощо. Одним з важливих напрямів, з яким пов’язують успішність кіберспортивних команд на світовій арені, ...
 • Шинкарук О. (Спортивний вісник Придніпров’я, 2024)
  Кіберспорт як динамічна сфера не тільки формує нові формати розваг та конкуренції, але й породжує низку актуальних проблем, його прискорення розвитку виникло внаслідок швидкого технологічного прогресу та підвищеного інтересу ...
 • Бишевець Н.; Андрєєва, О.; Дутчак М.; Шинкарук О.; Дмитрів Р.; Захаріна Є.; Сергієнко К.; Гресь М. (Physical Education Theory and Methodology, 2024)
  The purpose of the study was to substantiate the influence of physical activity on stress-associated conditions in higher education students. Materials and methods. The dataset for building the models consisted of 1115 ...
 • Ярмоленко Максим; Шинкарук Оксана; Ординський Володимир (Спортивна наука та здоров'я людини: наукове електронне періодичне видання, 2024)
  Тренер в професійному геймінгу відіграє головну роль у питанні підготовки своєї команди. Його професійна діяльність висуває досить серйозні вимоги, включаючи наявність широкого спектру навичок та знань. Існує необхідність ...
 • Шинкарук Оксана (Спортивна наука та здоров'я людини : наукове електронне періодичне видання, 2024)
  Екосистема в інформаційному просторі відображає взаємодію між різними учасниками та структурами, які впливають на певну область або індустрію. Функція екосистеми кіберспорту у сучасному світі полягає в наданні можливостей ...

View more