Досвід тестування фізичної підготовленості учнівської молоді України і Китайської Народної Республіки

Show simple item record

dc.contributor.author Трачук, Сергій
dc.contributor.author Ген, Янь
dc.contributor.author Мамедова, Інна
dc.date.accessioned 2021-09-21T07:08:23Z
dc.date.available 2021-09-21T07:08:23Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/3191
dc.description Трачук, С. Досвід тестування фізичної підготовленості учнівської молоді України і Китайської Народної Республіки / Сергій Трачук, Ген Янь, Інна Мамедова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. ─ 2020. ─ № 4. ─ С. 96-100. uk_UA
dc.description.abstract Фізична підготовка учнівської молоді як процес і її результат – фізична підготовленість – є загальновизнаним ключовим показником благополуччя дітей і підлітків, і важливим показником здоров’я у подальшому житті в сучасних концепціях розвитку розвинених країн. Мета. Узагальнити і зіставити досвід тестування фізичної підготовленості учнівської молоді України і Китайської Народної Республіки. Методи. Теоретичний аналіз і узагальнення даних літературних джерел, контент-аналіз нормативних і програмно-методичних документів, компаративний метод зіставлення та аналізу зарубіжного й вітчизняного досвіду, логіко-теоретичний аналіз, історичний аналіз. Результати. У ході дослідження встановлено значення та специфіку тестів для оцінки рівня фізичної підготовленості учнівської молоді у системі фізичного виховання України та КНР. Виявле- но типові вправи, що використовуються в процесі тестування рівня фізичної підготовленості учнів. Загалом в кожній із систем оцінки фізичної підготовленості чітко простежуються визначені основні маркери, що загалом і визначають рівень підготовленості. У системах тестування фізичної підготовленості учнівської молоді України і КНР відображено загальні підходи до організації та форматування тестових нормативів фізичної підготовленості, які дозволяють оцінити основні рухові якості учнів, а в практиці КНР система доповнена індексом маси тіла й оцінкою функціональних можливості дихальної системи. Узагальнюючи дані тестування двох країн, необхідно зазначити, що рівень фізичної підготовленості потребує адекватної реакції в прийняті рішень уповноважених органів влади, саме в ключовому аспекті забезпечення самого процесу фізичної підготовки (створення належних умов, інфраструктури тощо). uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Теорія і методика фізичного виховання і спорту uk_UA
dc.subject фізична підготовленість uk_UA
dc.subject фізичне виховання школярів uk_UA
dc.subject тестування uk_UA
dc.title Досвід тестування фізичної підготовленості учнівської молоді України і Китайської Народної Республіки uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account