Оцінка добової рухової активності студентів коледжу методом метаболічного еквіваленту

Show simple item record

dc.contributor.author Кузнецова Лариса
dc.contributor.author Трачук Сергій
dc.contributor.author Покас Богдан
dc.date.accessioned 2020-12-15T14:02:11Z
dc.date.available 2020-12-15T14:02:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2984
dc.description Кузнецова Лариса Оцінка добової рухової активності студентів коледжу методом метаболічного еквіваленту / Лариса Кузнецова, Сергій Трачук, Богдан Покас // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2018. - № 4. - 66-69. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто одну з найважливіших проблем, що існує в Україні, котра виникає в сучасних умовах. Нею є збереження здоров’я учнівської молоді. Мета. Оцінити добову рухову активність студентів коледжу методом метаболічного еквіваленту. Методи. Теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури, соціологічні методи, метод метаболічного еквіваленту, статистичний аналіз. Результат. Нині в передовій світовій та вітчизняній практиці найпоширенішим для оцінки енергетичних витрат на рухову активність є метод метаболічного еквіваленту. Це фізіологічне поняття, яке характеризує інтенсивність енерговитрат під час виконання певної фізичної діяльності і визначається як співвідношення швидкості метаболізму протягом виконання фізичної діяльності до величини основного обміну у стані спокою. Здійснено добовий хронометраж діяльності студентів і сумування відрізків часу, витраченого на рухову активність певного рівня інтенсивності протягом доби за допомогою методики використання метаболічного еквіваленту та розкрито сутність даної методики. Результати досліджень за видами діяльності студентів коледжу в цілому визначають дуже низький, низький і середній рівні добових енерготрат. Серед опитаних цей показник, що відповідає високому рівню рухової активності, незначний, що свідчить про низьку відвідуваність спортивних секцій та інших активних форм дозвілля. Отримані фактичні дані мають особливе значення, оскільки визначають потенційні сегменти для реалізації рекомендацій ВООЗ до обсягу рухової активності для конкретного контингенту. Дослідження доводять необхідність корекції режиму дня студентів, зокрема включення видів діяльності, що сприяють підвищенню спеціально організованої рухової активності. Виявлено дефіцит рівня добової рухової активності студентської молоді та нераціонального використання добового бюджету часу, особливості його використання у будні та вихідні дні. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Теорія і методика фізичного виховання і спорту uk_UA
dc.subject здоров’я учнівської молоді uk_UA
dc.subject рухова активність uk_UA
dc.subject метаболічний еквівалент uk_UA
dc.subject студенти uk_UA
dc.title Оцінка добової рухової активності студентів коледжу методом метаболічного еквіваленту uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account