Корекція рухових порушень у дітей молодшого шкільного віку зі спастичними формами церебрального паралічу на основі диференційованого підходу

Show simple item record

dc.contributor.author Кашуба В.
dc.contributor.author Чухловіна В.
dc.contributor.author Долбишева Н.
dc.date.accessioned 2020-06-11T13:36:53Z
dc.date.available 2020-06-11T13:36:53Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.udk http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2835
dc.description Кашуба В. Корекція рухових порушень у дітей молодшого шкільного віку зі спастичними формами церебрального паралічу на основі диференційованого підходу / В. Кашуба, В. Чухловіна, Н. Долбишева // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 2. – С. 42–49. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто проблеми корекції рухових порушень у дітей молодшого шкільного віку зі спастичними формами церебрального паралічу. В констатуючому експерименті взяли участь 58 дітей 7-8 років. Їх було розподілено за формою церебрального паралічу та рівнем моторного розвитку. Отримані показники свідчать про рухові порушення у кожній групі дітей. На основі отриманих характеристик розроблено та запропоновано технологію з використання диференційованого підходу під час розподілу засобів фізичного виховання. Для отримання об'єктивної оцінки пропонованої технології організовано формувальний експеримент, в якому взяли участь по 25 дітей контрольної та експериментальної груп. У попередніх дослідженнях перевірено ефективність запропонованих засобів, тому у статті актуальності набуває більш детальне їх розкриття. У статті детально представлено зміст розробленої технології, структурними компонентами якої є мета, завдання, принципи, методи, засоби, а також етапи її практичної реалізації. Технологію корекції рухових порушень реалізовували протягом трьох етапів (підготовчий, основний, підтримувальний) з використанням п'яти блоків фізичних вправ (релакційний, силовий, ігровий, координаційний, руховий). Цікавим є той факт, що релакційний блок фізичних вправ був однаковий для всіх дітей експериментальної групи, а силовий, ігровий, координаційний та руховий - добирали індивідуально залежно від рівня моторного розвитку за класифікацією GMFCS та форми церебрального паралічу. Такий підхід дав змогу проводити корекційну роботу в зоні найближчого розвитку моторики, починаючи з того рівня, на якому дитина зупинилась. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Теорія і методика фізичного виховання і спорту uk_UA
dc.subject діти молодшого шкільного віку uk_UA
dc.subject дитячий церебральний параліч (ДЦП) uk_UA
dc.subject корекція рухових порушень uk_UA
dc.subject фізичні вправи uk_UA
dc.title Корекція рухових порушень у дітей молодшого шкільного віку зі спастичними формами церебрального паралічу на основі диференційованого підходу uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account