Стан біогеометричного профілю постави студентів

Show simple item record

dc.contributor.author Кашуба В.
dc.contributor.author Асаулюк І.
dc.contributor.author Дяченко А.
dc.date.accessioned 2020-06-11T13:34:55Z
dc.date.available 2020-06-11T13:34:55Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.udk http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2832
dc.description Кашуба В. Стан біогеометричного профілю постави студентів / В. Кашуба, І. Асаулюк, А. Дяченко // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2019. – № 2. – С. 79–86. uk_UA
dc.description.abstract Несприятливі соціально-економічні та екологічні фактори, зниження рівня рухової активності студентів, інтенсифікація навчальної діяльності спричиняє зростання психологічних навантажень та призводить до збільшення рівня захворюваності студентської молоді. Мета даного дослідження - на основі аналізу сучасних даних літератури і власних результатів досліджень охарактеризувати стан біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання. Матеріали та методи: Визначення рівня стану біогеометричного профілю постави студентів здійснювалося з використанням удосконаленої карти експрес-контролю біогеометричного профілю постави (Кашуба, Бибик, Носова, 2012). Розподіл студентів за рівнями стану біогеометричного профілю постави здійснювалося з урахуванням 11 показників у фронтальній (5) і сагітальній (6) площинах. Результати: Регуляція гравітаційних взаємодій людини з опорою при вертикальній позі багато в чому залежить від особливостей біогеометричного профілю постави. Звертає на себе увагу той факт, що занадто низький процент кількості із обстежених студентів мають нормальну поставу. Експрес- контроль біогеометричного профілю постави студентів засвідчує, що студенти із нормальною поставою мають середній рівень стану постави, в той же час студенти з низьким рівнем стану постави потрапляють у так звану "зону ризику" виникнення функціональних порушень опорно-рухового апарату. Отримані дані доцільно враховувати під час розробки корекційно-профілактичних заходів у процесі фізичного виховання студентів. Висновки: встановлено, що порушення біогеометричного профілю постави призводять до зміни симетричності співвідношень біокінематичних пар і ланцюгів опорно-рухового апарату. Подані результати повинні стати підґрунтям для пошуку нових методичних підходів і засобів, спрямованих на профілактику порушень біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Спортивний вісник Придніпров'я uk_UA
dc.subject біогеометричний профіль uk_UA
dc.subject постава uk_UA
dc.subject студенти uk_UA
dc.subject біомеханіка uk_UA
dc.title Стан біогеометричного профілю постави студентів uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account