Особливості пацієнта як споживача послуг фізичної терапії ортопедичного профілю

Show simple item record

dc.contributor.author Федоренко С.
dc.contributor.author Лазарєва О.
dc.contributor.author Вітомський В.
dc.contributor.author Вітомська М.
dc.date.accessioned 2020-05-20T13:25:54Z
dc.date.available 2020-05-20T13:25:54Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.udk http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2792
dc.description Особливості пацієнта як споживача послуг фізичної терапії ортопедичного профілю / С. Федоренко, О. Лазарєва, В. Вітомський, М. Вітомська / Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - 2018. - № 32. - С. 104-111. uk_UA
dc.description.abstract Мета статті – розглянути особливості пацієнта центру фізичної терапії ортопедичного профілю, як споживача послуг фізичної терапії, та сформувати шляхи врахування цих особливостей у керуванні процесом фізичної терапії. Методи дослідження – теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел, метод систематизації наукової інформації. Результати. Більшість закладів, котрі надають послуги фізичної терапії для пацієнтів ортопедичного профілю, є приватними. Тому пацієнт чи людина, котра бажає отри­мати певну послугу фізичної терапії, у відносинах із центром фізичної терапії та його персоналом, є покупцем. Наразі треба розглянути особливості пацієнта як споживача й покупця послуг, а послуги фізичної терапії – в аспекті ринку послуг. У роботі наведено специфічні риси ринку послуг, які зумовлюють особливий підхід до підприємницької діяльності. Відзначено особливості пацієнта як споживача послуг, зокрема куль­турні чинники, соціальні чинники, особисті чинники та психологічні чинники. Висвітлено проблему споживчих ризи­ків, котрі виникають у результаті мінливості послуг загалом, відсутності гарантій та складності окремих операцій. Так, для зменшення споживацьких ризиків постачальник послуги повинен визначити очікування покупця щодо одержання послуги та привести їх до реалістичного стану. Запропо­новано заходи щодо зменшення низки ризиків для споживачів послуг фізичної терапії на амбулаторному етапі – виконавчих, фізичних, фінансових і соціальних ризиків, а також ризику втрати часу. Виокремлено основні характеристики типів пацієнтів як покупців та принципи спілкування з ними в аспекті надання послуг фізичної терапії особам із порушеннями опорно-рухового апарату. Підкреслено необхідність роботи над створенням конкурентних переваг для споживачів послуг фізичної терапії. Висновки. Розвиток ринку послуг фізичної терапії при порушеннях ортопедичного профілю вимагає розробки систем фізичної терапії, що враховують не лише особливості захворювання. Важливим є врахування особливостей пацієнта як споживача. Актуальне також дослідження впливу запропонованих підходів на результативність роботи з пацієнтом та якість життя. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки uk_UA
dc.subject реабілітація uk_UA
dc.subject фізична терапія uk_UA
dc.subject відновлення uk_UA
dc.subject травми uk_UA
dc.subject організація uk_UA
dc.subject планування uk_UA
dc.title Особливості пацієнта як споживача послуг фізичної терапії ортопедичного профілю uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account