Біомеханічний контроль опорно-ресорних властивостей стопи дітей молодшого шкільного віку

Show simple item record

dc.contributor.author Сергієнко Костянтин
dc.date.accessioned 2020-02-24T10:00:08Z
dc.date.available 2020-02-24T10:00:08Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.udk http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2536
dc.description Сергієнко К. Біомеханічний контроль опорно-ресорних властивостей стопи дітей молодшого шкільного віку / К. Сергієнко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2003. - № 1. - С. 134-137. uk_UA
dc.description.abstract Раскрываются основные положения по организации и осуществлению биомеханического контроля опорно-рессорной функции стопы детей младшего школьного возраста в процессе физического воспитания. Предлагаемая технология может применяться как в практике физического воспитания, так и в медицине, реабилитации и кинезитерапии. Технологія біомеханічного контролю опорно-ресорної функції стопи молодших школярів у процесі фізичного виховання. У процесі розробки методики біомеханічного контролю ми виходили з класифікації його видів, застосовуваних у фізичному вихованні, з урахуванням морфо- функціональних характеристик, що дозволило виявити схильність організму школярів до порушень опорно-ресорної функції стопи. Методи дослідження: аналіз і узагальнення спеціальної літератури; педагогічне спостереження; антропометрія; стабілографія; міотонометрія; відео-комп’ютерний аналіз; методи статистичної обробки даних. Результати педагогічного експерименту свідчать про те, що використання запропонованої технології біомеханічного контролю опорно-ресорної функції стопи школярів дозволяє об’єктивно й оперативно оцінювати рівень фізичного розвитку дітей і на підставі отриманих даних вносити корективи у процес фізичного виховання. Такий підхід дозволить учителю не тільки об'єктивне оцінити ефективність своєї педагогічної діяльності, але і при необхідності змінювати шляхи подальшої спрямованості всього навчального і тренувального процесу. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Теорія і методика фізичного виховання і спорту uk_UA
dc.subject foot uk_UA
dc.subject biomechanical uk_UA
dc.subject kinesitherapy uk_UA
dc.subject physical culture uk_UA
dc.subject medicine uk_UA
dc.subject Bigfoot uk_UA
dc.subject методика uk_UA
dc.subject котроль uk_UA
dc.subject біомеханіка uk_UA
dc.subject стопа uk_UA
dc.subject склепіння uk_UA
dc.subject плоскостопість uk_UA
dc.subject діти uk_UA
dc.subject школяри uk_UA
dc.subject програма бигфут uk_UA
dc.subject геометрия масс uk_UA
dc.subject геометрія мас uk_UA
dc.subject тонус uk_UA
dc.subject м'язи uk_UA
dc.subject кінцівки uk_UA
dc.subject центри мас uk_UA
dc.subject ергономіка uk_UA
dc.subject опорна функція uk_UA
dc.subject ресорна функція uk_UA
dc.subject research subject categories : Medicine uk_UA
dc.subject researchsubject categories :Technology : Other technology uk_UA
dc.title Біомеханічний контроль опорно-ресорних властивостей стопи дітей молодшого шкільного віку uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account