Навчальна програма підготовки магістрів зі спеціальності 8.010203 “Олімпійський та професійний спорт”, спеціалізація “Біомеханіка спорту”

Show simple item record

dc.contributor.author Кашуба В. О.
dc.contributor.author Лапутін А. М
dc.contributor.author Хабінець Т. О.
dc.contributor.author Гамалій В. В.
dc.contributor.author Сергієнко К. М.
dc.contributor.author Хмельницька І. В.
dc.contributor.author Носова Н. Л.
dc.contributor.author Бондар О. М.
dc.date.accessioned 2020-02-18T09:47:59Z
dc.date.available 2020-02-18T09:47:59Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.udk http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2486
dc.description Навчальна програма підготовки магістрів зі спеціальності 8.010203 “Олімпійський та професійний спорт”, спеціалізація “Біомеханіка спорту” : для вищих навч. закладів з фізичного виховання і спорту / Уклад.: В. О. Кашуба, А. М. Лапутін, Т. О. Хабінець [та ін.]. - К.: Науковий світ, 2005. - 20 с. uk_UA
dc.description.abstract Типова програма з курсу “Біомеханіка спорту” для студентів 5 курсу Національного університету фізичного виховання і спорту України, які отримують спеціалізацію “Біомеханіка спорту”. Комплекс дисциплін, який пропонується майбутньому магістру з біомеханіки, складається з: вивчення кінетики тіла людини, біомеханіки локомоцій та кінезіології; рухових дій; вивчення закономірностей формування рухового апарату організму людинив різні вікові періоди розвитку; вивчення метрологічних засад інформаційних технологій, сучасних технічних засобів та біологічних систем; ознайомлення з підґрунтям ергономічної біомеханіки; знайомства з елементами клінічної біомеханіки; вивчення засад психомоторики рухових дій. А саме: вимірювання і контроль біомеханічних показників моторики людини; біомеханічний аналіз рухових дій здорових людей та людей з травмами опорно-рухового апарату; розробка індивідуальних, групових статистичних моделей рухових дій людини; розробка біомеханічних критеріїв вибору ранньої спортивної спеціалізації; моделювання раціональних зразків техніки під час багаторічної підготовки спортсменів (прогнозування); визначення біомеханічних особливостей раціональності та ефективності рухових дій при виконанні фізичних вправ спеціальної спрямованості; розробка та удосконалення методики навчання руховим (технічним) діям в різних видах спорту; розробка технічних засобів та тренажерних систем для їх використання у фізичній реабілітації, рекреації та спортивному тренуванні; з проведення консультацій з біомеханіки та психомоторики в лікувально-відновлювальному та навчально-тренувальному процесі для реабілітологів, тренерів та спортсменів; дидактичні засади викладання біомеханіки в середніх та спеціальних навчальних фізкультурних та медичних закладах. Процес підготовки складається з обов'язкових дисциплін (88%) і спецкурсів (12%). Загальна кількість складає 1188 годин. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Науковий світ uk_UA
dc.subject програма uk_UA
dc.subject магістрів uk_UA
dc.subject біомеханіка uk_UA
dc.subject спорту uk_UA
dc.subject лекції uk_UA
dc.subject завдання uk_UA
dc.subject біометрія uk_UA
dc.subject кінетика uk_UA
dc.subject кінезіологія uk_UA
dc.subject Інформаційні технології uk_UA
dc.subject єргономічна біомеханіка uk_UA
dc.subject клінічна біомеханіка uk_UA
dc.subject дидактична біомеханіка uk_UA
dc.subject психомоторика uk_UA
dc.subject реабілітація uk_UA
dc.subject рекреація uk_UA
dc.subject менеджмент uk_UA
dc.subject стажування uk_UA
dc.subject магістерська робота uk_UA
dc.subject ситуаційні задачі uk_UA
dc.title Навчальна програма підготовки магістрів зі спеціальності 8.010203 “Олімпійський та професійний спорт”, спеціалізація “Біомеханіка спорту” uk_UA
dc.type Methodical edition uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account