Browsing Наукові видання by Author "Борисова О. В."

Browsing Наукові видання by Author "Борисова О. В."

Sort by: Order: Results:

 • Когут А.; Борисова О. В. (Sport Science Spectrum, 2024)
  В епоху стрімкого технологічного прогресу, швидкого поширення соціальних мереж та онлайн-платформ, брендинг у спорті набув безпрецедентної актуальності, ґрунтовне розуміння його як засобу для досягнення економічних, ...
 • Федорчук С. В.; Іваскевич Д. Д.; Борисова О. В.; Когут І. О.; Маринич В. Л.; Тукаєв С. В.; Петрушевський Є. І. (Cпортивна медицина і фізична реабілітація, 2019)
  Найпоширенішими копінг-стратегіями серед обстежених спортсменів були: у когнітивній сфері – «збереження самовладання» та «надання сенсу»; в емоційній сфері – «оптимізм»; у поведінковій сфері – «відволікання». У цілому, ...
 • Матвєєв С. Ф.; Борисова О. В.; Маринич В. Л.; Когут И. А. (Олимпийский спорт и спорт для всех, 2015)
  В статье проанализированы сущность социально-гуманистической составляющей процесса формирования кадровой политики, ее место и роль в структуре профессиональной подготовки. Обобщены основные проблемы социально-гуманистической ...
 • Борисова О. В.; Мичуда Ю. П. (Слобожанський науково-спортивний вісник, 2011)
  В рыночных условиях маркетинг становится неотъемлемой частью в управлении теннисными организациями (независимо от форм собственности), что обусловлено их предпринимательской деятельностью (коммерческий маркетинг), ...
 • Борисова О. В.; Нагорна Вікторія; Шутова Світлана; Митько Артур (Спортивна наука та здоров'я людини, 2019)
  Ефективність змагальної діяльності спортсменів високого класу залежить від рівня усіх видів підготовки, але першочерговим для гравця в стресовій ситуації змагання є вміння регуляції свого психофізіологічного стану. Саме ...
 • Матвеев С. Ф.; Борисова О. В.; Кропивницкая Т. А.; Когут И. А.; Маринич В. Л.; Гончаренко Е. В. (Теория и методика физической культуры, 2014)
  В работе выявлены особенности возникновения новых форм двигательной активности. Определено место и роль неолимпийского спорта в структуре международного олимпийского движения. Охарактеризовано современное состояние ...
 • Булатова М. М.; Матвєєв С. Ф.; Бойко В. Ф.; Сахновський К. П.; Шинкарук О. А.; Медведєва І. М.; Драгунов Л. О.; Борисова О. В.; Голод Д. І.; Радченко Л. О.; Томашевський В. В. (2002)
  В методичних рекомендаціях коротко викладено концепцію олімпійського виховання та освіти молоді, історію створення та основні напрямки діяльності Міжнародної олімпійської академії, Олімпійського музею, Центру олімпійської ...
 • Борисова О. В. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2015)
  Проведен теоретико-методологический анализ организационно-правовых основ неолимпийского спорта. Неоднородность структуры современного спорта обусловливает необходимость анализа регулирования гражданско-правовых отношений ...
 • Борисова О. В.; Томашевський В. В. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2005)
  У цій роботі проаналізовано стан формування, розвитку та особливості функціонування тенісної системи в Україні. Автор обґрунтував об'єктивізацію процесу формування професійної тенісної системи в Україні та визначив основні ...
 • Борисова О. В.; Шльонська О. Л.; Шутова С. Є.; Хамуді М. Ф. (Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 2018)
  У сучасному волейболі, у зв’язку з розширенням арсеналу техніко-тактичних дій гравців, збільшенням інтенсивності гри, швидкості польоту та траєкторії м’яча при окремих змагальних діях, особливого значення набуває досконала ...
 • Петрушевський Є. В.; Борисова О. В. (Молодь та олімпійський рух, 2017)
  Невдалий виступ олімпійської збірної команди України на Іграх ХХХІ Олімпіади у Ріо-де-Жанейро 2016р., невиконання планових показників, передбачених Концепцією підготовки спортсменів, свідчать про наявність кризового стану ...
 • Борисова О. В. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2013)
  Соціальна важливість професійного спорту, швидкі темпи його розвитку, істотний вплив професійного напрямку на розвиток видів спорту, комерціалізацію та професіоналізацію олімпійських видів спорту обумовлюють неупередженість ...
 • Борисова О. В.; Мичуда Ю. П. (Наука в олимпийском спорте, 2014)
  В обозримом будущем спорт в Украине и других постсоветских странах, имеющих большой опыт теоретического обоснования эффективной системы управления и подготовки спортсменов в олимпийском спорте, окончательно претерпит ...
 • Борисова О. В.; Петренко Г. В.; Ши Шенін (Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 2018)
  У статті досліджено передумови виникнення тенісу, шляхи його становлення як професійного виду спорту в Європі у ХІІІ – ХVІІІ ст. Дано характеристику ключовим перетворенням, серед яких прийняття же-де-пому королівськими ...
 • Борисова О. В. (Теоретико-методичні основи управління процесом підготовки спортсменів різної кваліфікації, 2018)
  Изучение профессионального тенниса представляет особый интерес для научного исследования, что обусловлено несколькими причинами. Во-первых, сегодня теннис является одним из самых популярных видов спорта, который имеет ...
 • Борисова О. В.; Ибраимова М. В. (Наука в олимпийском спорте, 2015)
  Цель. Обосновать использование системы современных знаний и передового опыта в профессиональном теннисе для совершенствования подготовки специалистов физического воспитания и спорта. Методы. Анализ, синтез и обобщение; ...
 • Борисова О. В.; Матвеев С. Ф.; Когут И. А.; Кропивницкая Т. А. (Наука в олимпийском спорте, 2010)
  Раскрыто значимость научной деятельности в системе подготовки кадров сферы физического воспитания и спорта. Проанализированы особенности распределения объемов занятости студентов и магистрантов по основным направлениям ...
 • Матвеев С. Ф.; Борисова О. В.; Когут И. А.; Кропивницкая Т. А. (Наука в олимпийском спорте, 2010)
  Раскрыто значимость научной деятельности в системе подготовки кадров сферы физического воспитания и спорта. Проанализированы особенности распределения объемов занятости студентов и магистрантов по основным направлениям ...
 • Рочек А.; Борисова О. В.; Кропивницька Т. А.; Чернобай В. (Молодь та олімпійський рух, 2024)
  Більше 100 років студентський спорт розвивається на міжнародному рівні. У 1919 р. створена Міжнародна конфедерація студентів (сьогодні – Міжнародна федерація студентського спорту, FISU). У 1923 р. в Парижі за ініціативи ...
 • Розпутній О. П.; Борисова О. В. (Молодь та олімпійський рух, 2018)
  Популярність футзалу зростає з кожним днем: все більше країн активно розвивають гру, є членами міжнародної та континентальних федерацій, проводять національні чемпіонати, збірні команди беруть участь у регулярних чемпіонатах ...

Search DSpace


Browse

My Account