Вплив занять фізичними вправами на формування ціннісних категорій фізичної культури студентів

Show simple item record

dc.contributor.author Круцевич Т. Ю.
dc.contributor.author Марченко О. Ю.
dc.contributor.author Безверхня Г. В.
dc.date.accessioned 2018-04-05T12:28:34Z
dc.date.available 2018-04-05T12:28:34Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/1091
dc.description Круцевич Т. Ю. Вплив занять фізичними вправами на формування ціннісних категорій фізичної культури студентів / Т. Ю. Круцевич, О. Марченко, Г. Безверхня // Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх»: досвід, досягнення, тенденції : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – С. 43-47. uk_UA
dc.description.abstract Особистісний рівень цілеутворейня занять фізичною культурою і спортом залежить від ціннісних орієнтацій молоді, які формуються під впливом як зовнішніх (соціальних) так і внутрішніх (біологічних, психологічних) факторів. Визначення задач фізичного виховання в вузі повинно регламентуватися не тільки базовою програмою, але й обов'язково узгоджуватись з особистісними мотивами та інтересами студентів, які виявляються у процесі дослідження. Беручи до уваги, що процес фізичного виховання у навчальному закладі носить інтегративний характер, то для максимального наближення до задоволення індивідуальних потреб студентів, доцільно визначити типологічні структури мотиваційних установок до фізичного самовдосконалення, що відкриває можливість диференційованого підходу до формування їх особистої фізичної культури, що сприяє розвиткові не тільки фізичних, але і духовних здібностей особистості. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх»: досвід, досягнення, тенденції uk_UA
dc.subject студенти uk_UA
dc.subject фізична культура uk_UA
dc.subject цінності uk_UA
dc.subject фізичне виховання студентів uk_UA
dc.title Вплив занять фізичними вправами на формування ціннісних категорій фізичної культури студентів uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account