Система отбора игроков и подготовка резерва для национальной сборной команды по баскетболу

Show simple item record

dc.contributor.author Безмылов Николай
dc.contributor.author Шинкарук Оксана
dc.contributor.author Мурзин Евгений
dc.date.accessioned 2018-04-03T13:20:32Z
dc.date.available 2018-04-03T13:20:32Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.udk http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/1022
dc.description Безмылов Н. Система отбора игроков и подготовка резерва для национальной сборной команды по баскетболу / Николай Безмылов, Оксана Шинкарук, Евгений Мурзин // Спортивний вісник Придніпровья. - 2016. - № 1. - С. 5-14. uk_UA
dc.description.abstract Ціль:Розробити етапну модель відбору спортсменів високого класу і визначити ключові ланки системи підготовки резерву для національної збірної команди з баскетболу. Методи досліджень: аналіз змагальної діяльності, опитування спеціалістів з баскетболу, педагогічне спостереження, педагогічний аналіз та узагальнення передового досвіду, аналіз даних спеціальної науково-методичної літератури, аналіз даних Internet, математико-статистичні методи. Результати. В статті розглянуті питання спортивного відбору та підготовки баскетбольного резерву для національної збірної команди країни. Обґрунтовується необхідність використання багатоступеневої моделі відбору гравців високої кваліфікації до складу збірної: 1) попереднього перегляду; 2) проміжного відбору; 3) основного відбору. Для оцінювання можливостей спортсменів запропонована система інформативних критеріїв і показників. Під час проведення відбору, вказується на необхідність врахування існуючих закономірностей становлення вищої спортивної майстерності на кожному із етапів багаторічного вдосконалення в баскетболі. Показано особливості комплектування клубних і збірних команд гравцями різних вікових категорій. Обґрунтовується необхідність постійного оновлення ігрового складу команду. Підсумок. Формування складу національної збірної команди країни є заключною стадією та вершиною всієї системи багаторічного відбору в ігрових видах спорту. Ефективність функціонування системи підготовки резерву на кожному із етапів багаторічного вдосконалення дозволяє створити необхідні умови для своєчасної зміни ігрових поколінь і забезпечити безперервність успішного виступу на міжнародній спортивній арені.Objective. To justify and develop a model of staged selection of high-class athletes and highlight the key elements of the system of preparation of the national reserve for the national team in basketball. Methods. Analysis of competitive activity, a survey of experts in basketball, teacher observation, pedagogical analysis and compilation of best practices, analysis of special scientific and methodical literature, data analysis, Internet, mathematical and statistical methods. Result. The article deals with the selection and training of the sports reserve for the basketball national team of the country. The ecessity of using a multi-stage model of selection of players for the national team of high qualification: 1) preview; 2) intermediate selection; 3) the basic selection. To assess the capacity of athletes, a system of informative criteria and indicators. During the selection, identifies the need of the existing laws governing the formation of higher sports skills at each stage of a multi-year training in basketball. The show features manning club and national teams of players of different age categories. The necessity of constant and gradual upgrade of the game of the team. Conclusion. Formation of the national team it is the final stage and the top of the entire system of years of selection in team sports. The effectiveness of the system of training provision at each stage of a multi-year perfection allows you to create the necessary conditions for the timely change of the game and ensure the continuity of generations of successful performances in the international arena. uk_UA
dc.language.iso ru_RU uk_UA
dc.publisher Спортивний вісник Придніпровья uk_UA
dc.subject long-term preparation uk_UA
dc.subject selection system uk_UA
dc.subject the system of sports competitions uk_UA
dc.subject athletes ages uk_UA
dc.subject багаторічна підготовка uk_UA
dc.subject система відбору uk_UA
dc.subject система спортивних змагань uk_UA
dc.subject вікової категорії гравців uk_UA
dc.title Система отбора игроков и подготовка резерва для национальной сборной команды по баскетболу uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account