Вітаємо в інституційному репозитарії Національного університету фізичного виховання і спорту України, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання НУФВСУ у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Юхно Юрій; Бишевець Наталія; Гончарова Наталія; Плєшакова Олена (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2023-01-30)
  Цифровізація всіх сторін життя торкнулась соціокультурної ситуації в галузі дозвілля, однією з форм якої стали комп'ютерні ігри. Утім наукова інформація щодо популярності кіберспорту серед студентської молоді закладів вищої ...
 • Саїнчук, А. М. (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2016)
  Сьогодні вертеброгенний больовий синдром цивілізованим світом визнається не лише медичною, але й соціальноекономічною проблемою, що впливає на якість життя людини, порушує її працездатність та конкурентоспроможність на ...
 • Вітомський, В. В.; Клавіня, A.; Мруга, М. Р.; Молік, Б.; Гаврелюк, С. В.; Реклайтієне, Д.; Лазарєва, О. Б.; Ковельська, А. В.; Вітомська, М. В.; Moргулец-Aдамович, Н.; Kвок, Н.; Пoзарієне, Ю.; Кампа, М. (Health, Sport, Rehabilitation, 2022)
  Мета: провести аналіз першого досвіду проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ)у випускників магістерської програми з фізичної терапії у Національному університеті фізичного виховання і спорту України. ...
 • Вятчаніна С. В.; Назаренко Н. Г. (Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, 2021)
  Власне українська спортивна терміносистема фактично тільки зараз набуває розвитку як загальноукраїнське мовне явище. Труднощі цього процесу пов’язані, з одного боку, зі звичкою, поширеною в центральних і східних районах ...
 • Вятчаніна С. В.; Назаренко Н. Г. (Теорія та практика сучасної науки та освіти: матеріали Міжнародної наукової конференції., 2019)
  Незначна кількість навчального часу, що виділена на мовні дисципліни в університеті, особливо на першому курсі, зумовлює жорстке обмеження та вимагає раціонального відбору навчального матеріалу. Робота з термінологічними ...

View more