Browsing Факультет заочного навчання by Title

Sort by: Order: Results:

 • Futornyi Sergii (Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2012)
  Проведено аналіз спеціальної наукової літератури з проблеми здоров`язбереження в студентів, підходів та особливостей формування в них потреби в здоровому, фізично активному способі життя в процесі фізичного виховання.
 • Кудря М. М.; Доценко Л. З.; Хоружева Л. Е.; Шепелюк В. Л. (НУФВСУ, 2016)
  Методичні вказівки призначені для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності «Фізична культура і спорт», головною метою є навчання англійської мови на підставі лінгвокраїнознавчих матеріалів, тому головним ...
 • Субботіна, Т. Б.; Субботіна Т. Б. (НУФВСУ, 2012)
  Навчальний посібник підготовлено на базі оригінальних текстів з біатлону і призначається для читання на заключному етапі вивчення англійської мови. Зміст текстів та вправи поглиблюють знання студентів з обраного ними фаху. ...
 • Футорный С. М. (Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016)
  О скандинавской ходьбе как средстве реабилитации и восстановления
 • Заплатинський Василь Миронович (Науковий вісник Академії безпеки та основ здоров’я, 2018)
  Стаття присвячена питанню доцільності підготовки фахівців у галузі безпеки спорту. Обґрунтування доцільності підготовки таких фахівців зроблено на основі аналізу небезпек у спорті. Небезпеки у спорті умовно розділено на: ...
 • Субботіна Т. Б.; Вятчаніна С. В.; Рожкова Т. А. (НУФВСУ, 2012)
  Навчальний посібник підготовлено на базі аутентичних текстів зі спортивних танців. Теоретичний та практичний матеріал закріплюється системою вправ. Матеріали посібника спрямовані на формування у студентів мовленнєвих ...
 • Лук’янець Т. Г. (НУФВСУ, 2018)
  Методичні вказівки створено на базі аутентичних текстів англійською мовою на щоденну та спортивну тематику. Розроблена система вправ на оволодіння мовним матеріалом зі спеціальності. Матеріали посібника спрямовані на ...
 • Бабушко С. Р. (КП «ЗВПП», 2016)
  Навчальний посібник націлено на навчання іншомовній комунікації англійською мовою у сфері туристичної галузі. Посібник призначено для студентів спеціальності 242 «Туризм», які мають намір розвинути мовні навички практичного ...
 • Доценко Л. З.; Хоружева Л. Е.; Шепелюк В. Л. (НУФВСУ, 2017)
  Навчальний посібник рекомендується для використання у програмі підготовки студентів з фаху «Теорія та методика організації фізичної культури та масового спорту» для професійно-зорієнтованого навчання англійській мові – ...
 • Кудря М. М.; Доценко Л. З.; Хоружева Л. Е.; Шепелюк В. Л. (НУФВСУ, 2017)
  Навчальний посібник рекомендується для використання у програмі підготовки студентів з фаху «Теорія та методика організації фізичної культури та масового спорту» для професійно-зорієнтованого навчання англійській мові – ...
 • Заплатинський Василь; Waldemar Gajda (MEST Journal, 2017)
  The article is devoted to the capabilities of innovative activities in crisis management and analyzes the terms of “crisis management”, “risk management”, “anticrisis administration”, “anticrisis management”. The differences ...
 • Tsyganenko A.; Pershehuba J.; Sklyarov N.; Oksamytna L. (Екологічні науки, 2017)
  Розглянуті методологічні положення системи екологічної освіти у ВНЗ фізичної культури і спорту України відповідно положенням «Стратегії освіти для сталого розвитку» ЄЕК ООН та «Концепції екологічної освіти в Україні» МОН ...
 • Futornyi Serhii; Maslova Olena; Shmatova Olena; Osadcha Oksana; Rychok Tatiyana; Hopey Maksym; Tarnavskiy Artur (Journal of Physical Education and Sport, 2020)
  Purpose: analyzed the special scientific and methodological literature on the theory and practice of ecological education; studied the basic principles and methodological basis of ecological education for integration into ...
 • Лук’янець Т. Г. (НУФВСУ, 2019)
  Методичні вказівки створено на базі аутентичних текстів англійською мовою, які присвячені здоровому способу життя та харчуванню зокрема. Автором розроблена система вправ на оволодіння мовним матеріалом, який інформаційно ...
 • Лук'янець Т. Г. (НУФВСУ, 2019)
  Методичні вказівки створено на базі аутентичних текстів англійською мовою, які присвячені здоровому способу життя та харчуванню зокрема. Автором розроблена система вправ на оволодіння мовним матеріалом, який інформаційно ...
 • Aralova N. I.; Klyuchko О. M.; Shakhlina L.Ya.-G. (SciFed Journal of Sports Medicine, 2018)
  Inhalation of gas mixture with 11% of oxygen by women athletes at different phases of menstrual cycle was simulated using mathematical model of the functional respiratory system. As initial data we used the data of lung ...
 • Shestopalova I.O. (Проблеми модернізації України, 2019)
  The article is devoted to the problem of development of private education, along with the improvement of its state form, which is an objective process and one of the leading world trends associated with such tendencies as ...
 • Кудря М. М.; Доценко Л. З.; Хоружева Л. Е.; Шепелюк В. Л. (НУФВСУ, 2016)
  Цей навчальний посібник рекомендується для використання в програмі підготовки фахівців з фізичної реабілітації у межах професійно-орієнтованого навчання англійської мови у Національному університеті фізичного виховання і ...
 • Kashuba Vitaliy; Nosova Natalia; Kolomiets Tetyana (Journal of Education, Health and Sport, 2017)
  Технологія контролю стану біогеометричного профілю постави дітей старшого дошкільного віку у процесі фізичної реабілітації. Однією з головних детермінант ефективності процесу фізичної реабілітації дітей 5-6 років з ...
 • Futornyі Serhii; Maslova Olena; Оsadchay Elena; Shmatova Elena (Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації // Збірник статей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2019)
  Health is the most important category of human existence. According to literary sources, this indicates that there are currently more than 300 definitions of the meaning “health”. Despite this, it is necessary to combine ...

Search DSpace


Browse

My Account