Факультет заочного навчання

Recent Submissions

 • Імас Євгеній; Футорний Сергій; Уряднікова Інга; Маслова Олена (Оліймійська література, 2020)
  Мета. На основі аналізу наукової, науково-методичної літератури та інших джерел інформації визначити перспективи впровадження спеціальності «Громадське здоров’я» у закладах вищої освіти України. Методи. Системний ...
 • Аралова Н. И.; Шахлина Л. Я.-Г.; Футорний С. М.; Калитка С. В. (Проблемы управления и информатики, 2020)
  Пошук шляхів підвищення індивідуальної адаптації організму спортсменів до великих психоемоційних та фізичних навантажень є найбільш актуальною задачею спорту вищих досягнень. Один із шляхів її розв’язку — застосування ...
 • Futornyi Serhii; Maslova Olena; Shmatova Olena; Osadcha Oksana; Rychok Tatiyana; Hopey Maksym; Tarnavskiy Artur (Journal of Physical Education and Sport, 2020)
  Purpose: analyzed the special scientific and methodological literature on the theory and practice of ecological education; studied the basic principles and methodological basis of ecological education for integration into ...
 • Імас Є.В.; Футорний С. М.; Уряднікова І. В.; Маслова О. В. (Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2019)
  На основі аналізу наукової, науково-методичної літератури та інших джерел інформації визначили перспективи впровадження спеціальності «Громадське здоров’я» у закладах вищої освіти України. Системний аналіз наукової, ...
 • Шахліна Л. Я.-Г.; Чистякова М. А. (Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2019)
  Мета. Надати основну характеристику і відмінність понять «гендерна політика» і «статевий диморфізм» у практиці сучасного спорту. В історичному аспекті показано розвиток жіночого спорту, його складнощі й шляхи їх подолання ...
 • Циганенко О. І.; Склярова Н. А.; Богданович Л. В.; Уряднікова І. В.; Оксамитна Л. Ф. (Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2019)
  Проведено системний аналіз наукової, науково-методичної літератури та інших джерел інформації з питань методології проведення харчової (дієтологічної) імуномодуляції і на цій основі розроблено програму нутриціологічної ...
 • Кашуба Віталій; Носова Наталія; Коломієць Тетяна; Соботюк Сергій; Бондар Олена; Лісовський Богдан (Вісник Прикарпатського університету, 2019)
  Розроблено та апробовано карту візуального скринінгу біогеометричного профілю постави дітей 5–6 років у процесі фізичної реабілітації. У процесі дослідження використано метод аналізу науково-методичної літератури, ...
 • Вятчаніна С. В. (Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 2013)
 • Футорний Сергій (Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, 2019)
  Мета. Систематизувати дані про впливи рекреаційно-оздоровчої рухової активності на функціональний стан жінок похилого віку, які займаються в оздоровчих групах. Методи. У процесі дослідження нами були використані такі методи: ...
 • Назаренко Н. Г.; Глущенко Л. В. (Олімпійська література, 1999)
  Посібник має на меті допомогти студентам здобути необхідні теоретичні знання з української мови, оволодіти практичними мовними навичками. Ілюстративно-текстовий матеріал насичений спортивною лексикою і термінологією. ...
 • Кудря М. М.; Доценко Л. З.; Хоружева Л. Е.; Шепелюк В. Л. (НУФВСУ, 2016)
  Методичні вказівки призначені для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності «Фізична культура і спорт», головною метою є навчання англійської мови на підставі лінгвокраїнознавчих матеріалів, тому головним ...
 • Субботіна Т. Б.; Вятчаніна С. В.; Рожкова Т. А. (НУФВСУ, 2012)
  Навчальний посібник підготовлено на базі аутентичних текстів зі спортивних танців. Теоретичний та практичний матеріал закріплюється системою вправ. Матеріали посібника спрямовані на формування у студентів мовленнєвих ...
 • Кудря М. М.; Доценко Л. З.; Хоружева Л. Е.; Шепелюк В. Л. (НУФВСУ, 2016)
  Цей навчальний посібник рекомендується для використання в програмі підготовки фахівців з фізичної реабілітації у межах професійно-орієнтованого навчання англійської мови у Національному університеті фізичного виховання і ...
 • Кудря М. М.; Доценко Л. З.; Хоружева Л. Е.; Шепелюк В. Л. (НУФВСУ, 2017)
  Навчальний посібник рекомендується для використання у програмі підготовки студентів з фаху «Теорія та методика організації фізичної культури та масового спорту» для професійно-зорієнтованого навчання англійській мові – ...
 • Лук’янець Т. Г. (НУФВСУ, 2019)
  Методичні вказівки створено на базі аутентичних текстів англійською мовою, які присвячені здоровому способу життя та харчуванню зокрема. Автором розроблена система вправ на оволодіння мовним матеріалом, який інформаційно ...
 • Лук’янець Т. Г. (НУФВСУ, 2013)
  Методичні вказівки створено на базі аутентичних текстів англійською мовою із важкої атлетики. Розроблена система вправ на оволодіння мовним матеріалом зі спеціальності. Матеріали методичних вказівок спрямовані на розвиток ...
 • Литвиненко С. Г.; Шматюк А. І. (НУФВСУ, 2015)
  Методичні вказівки з англійської мови підготовлено на базі оригінальних текстів з волейболу і призначається для читання на заключному етапі вивчення англійської мови. Зміст текстів та вправи поглиблюють знання студентів з ...
 • Субботіна, Т. Б.; Субботіна Т. Б. (НУФВСУ, 2012)
  Навчальний посібник підготовлено на базі оригінальних текстів з біатлону і призначається для читання на заключному етапі вивчення англійської мови. Зміст текстів та вправи поглиблюють знання студентів з обраного ними фаху. ...
 • Бабушко С. Р. (КП «ЗВПП», 2017)
  Навчальний посібник є четвертою частиною практичного курсу з англійської мови професійного спрямування у Національному університеті фізичного виховання і спорту України. Посібник націлено на навчання професійно-орієнтованій ...
 • Бабушко С. Р. (КП «ЗВПП», 2016)
  Навчальний посібник націлено на навчання іншомовній комунікації англійською мовою у сфері туристичної галузі. Посібник призначено для студентів спеціальності 242 «Туризм», які мають намір розвинути мовні навички практичного ...

View more