Факультет здоров'я, фізичного виховання та туризму

Recent Submissions

 • Babushko, Svitlana Rostyslavivna; Halytska, Maiia Mykhailivna; Solovei, Myroslav Ivanovych (International Journal of Language Education, 2020-10)
  The article reveals the dynamics of forming readiness for foreign language communication of future tourism employees in higher school. To trace it, a complex of theoretical and empirical methods was used: literature overview, ...
 • Babushko, Svitlana; Solovei, Liudmyla (Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2020-12)
  The research implies that in EFL learning there are some differences in the attitudes towards error correction shown by linguistic and non-linguistic university students. Supposedly, they are caused by the purpose of EFL ...
 • Babushko, S.; Banit, O.; Baranova, L. (New Approaches in Social and Humanistic Sciences : 7th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference, 2020-06-25)
  A growing number of students go abroad for studies, particularly to Canada. 21% of all Canadian tertiary students are international. They face a number of transitional difficulties. Thus, the question of their adequate ...
 • Бабушко С. Р. (Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. праць, 2020)
  Демократичні процеси, що відбуваються в Україні, актуалізували питання розвитку активного громадянства. Перед освітою постає завдання сформувати громадянську ідентичність її громадян, розвинути здатність і готовність до ...
 • Бабушко С. Р.; Маньковська Р. В.; Соловей Л. С. (Краєзнавство, 2020)
  Ім‘я Сергія Івановича Поповича добре відоме усім, хто має дотичність до краєзнавства, туризму, екскурсійної справи, освітньої сфери. Цьогоріч Сергій Іванович відзначив своє 60-ліття. Ювілейна дата стала доброю нагодою ...
 • Бабушко С. Р. (Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та зарубіжжі: матеріали тез доповідей, 2020)
  У публікації здійснена спроба розкрити питання формування свідомого й відповідального громадянства дорослих. Розглянуто сутність термінів «активне громадянство» та «відповідальне громадянство». Проаналізовано зарубіжний ...
 • Єременко Н. П. (Молодь та олімпійський рух, 2020-05)
  Під час занять різними видами акварекреації відбувається тренування різних груп м'язів. Розвиваються м’язи рук, плечей, преса, спини, задіються ноги і сідниці. Розвивається гнучкість і рухливість суглобів. Завдяки тому, ...
 • Ковальова Н. В.; Єременко Н. П.; Ковальов В.; Константиновська Н. О.; Назаренко Л. І. (Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2019)
  Статтю присвячено побудові рекреаційно-оздоровчих занять для жінок першого періоду зрілого віку на основі використання засобів спортивних ігор. Ряд науковців стверджують, що спортивні ігри відіграють особливу роль у житті ...
 • Єременко Н. П.; Ковальова Н. В.; Василенко М. М.; Назаренко Л. І.; Константиновська Н. О. (Фізична культура, спорт та здоров’я нації, 2020-04)
  Статтю присвячено вивченю оздоровчого впливу занять рекреаційними іграми на фізичний стан дітей 11-12 років. Родь рухової активності у зміцненні здоров'я населення є сьогодні одним з головних завдань України. Особливо ...
 • Єременко Н. П.; Ковальова Н. В. (Традиції та новації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2020)
  Хронічні стреси є однією з головних причин розвитку «хвороб», тому розробка методів профілактики наслідків стресів є надзвичайно актуальною. Важливим фактором у виникненні хвороб є психіка.
 • Єременко Н. П.; Василенко М. М. (Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2020-04-23)
  Сучасний фітнес вимагає можливостей від фітнес-тренера. Він повинен влаштовувати всіх арсеналом сучасних знань, вчити психологічні, соціальні, матеріально-технічні та всіх інші аспекти підготовки клієнтів. Успіхи клієнтів ...
 • Кузнецова Лариса; Трачук Сергій; Покас Богдан (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2018)
  Розглянуто одну з найважливіших проблем, що існує в Україні, котра виникає в сучасних умовах. Нею є збереження здоров’я учнівської молоді. Мета. Оцінити добову рухову активність студентів коледжу методом метаболічного ...
 • Трачук Сергій; Нападій Андрій; Кедрич Галина (Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 2018)
  У даній статті розглядаються питання потенціалу використання засобів мінітенісу у позакласній роботі з фізичного виховання, як однієї з інноваційних технологій підвищення ефективності процесу фізичного виховання, зокрема, ...
 • Опанасюк Н. А. (Університетські наукові записки, 2020)
  Досліджується розвиток національної туристичної системи (НТС) через призму її функціонально-галузевої компоненти. Основною метою є концептуалізація функціонально-галузевої складової НТС, зумовленої міжгалузевою взаємодією ...
 • Жукова Галина; Булгакова Тетяна (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2020)
  Світовий досвід практик позаакадемічної освіти дозволяє говорити про її високий потенціал у вирішенні суперечності між демократичною нормою свободи особистості і складності її реалізації в академічному освітньому секторі ...
 • Булгакова Т. М. (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2020)
  У закладі освіти повинні бути створені умови для доступності усіх до різних форм художньо-естетичного виховання, розвитку цікавості, навчання самостійної оцінки та направлення своїх здібностей. Головною метою ...
 • Kormiltsev, Volodymyr (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2014)
  За допомогою аналізу варіабельності серцевого ритму експериментально підтверджено ефективність програми фізичної реабілітації попереково-крижового остеохондрозу у офісних співробітників У дослідженні взяли участь 60 осіб ...
 • Kormiltsev, Volodymyr (Archive of Physiotherapy Global Research, 2017)
  Background: In the article were based and developed the physical rehabilitation program with using a fitness tools aimed at restoring functional condition of individuals with low back pain in the remission. Also, there was ...
 • Lazarieva, Elena; Kormiltsev, Vladimir; Prusik, Krzysztof; Cieślicka, Mirosława; Лазарєва О. Б.; Кормільцев В. В.; Прусик Кристоф; Цеслицька Мирослава (Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2014)
  Неефективність консервативного лікування призводить до необхідності хірургічного втручання у 4-5% хворих, що страждають на остеохондроз ускладнений грижами попереково -крижового відділу хребта. Незважаючи на хірургічне ...
 • Vitomskiy Volodymyr; Hruzevych Iryna; Salnykova Svitlana; Sulyma Alla; Kormiltsev Volodymyr; Kyrychenko Yuriy; Sarafinjuk Larysa (Journal of Physical Education and Sport, 2018)
  In the followed article authors talking about the creation the need for developing a physical rehabilitation technology for this contingent of patients, bringing their physical development. The aim of the performed research ...

View more