Show simple item record

dc.contributor.author Мардар Г. І.
dc.contributor.author Бабак С. В.
dc.date.accessioned 2020-02-25T08:52:23Z
dc.date.available 2020-02-25T08:52:23Z
dc.date.issued 2001-08-23
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2552
dc.description Анатомія людини : методичні рекомендації / уклад. Г. І. Мардар, С. В. Бабак. ─ Чернівці : Рута, 2001. ─ 40 с. uk_UA
dc.description.abstract Анатомія людини - одна із важливих морфологічних наук. Вона має не лише пізнавальне, а й практичне значення як теоретичний фундамент багатьох біологічних наук (гістології, цитології, біології, індивідуального розвитку та ін.). Знання форми й будови тіла людини, що зумовлені функцією і змінами, які відбуваються в часі, просторі та під впливом різних чинників, необхідне для правильного розуміння і формування світогляду, тому що людина відображає всю повноту і багатогранність живої природи. Знання анатомії людини має особливе значення, оскільки знаючи будову тіла людини та функції органів і систем, можна створити відповідні уяви про організм людини в цілому. Сучасна біологія вимагає творчого підходу та узагальнення усіх даних науки щодо питань будови та функцій організму. В методичних вказівках матеріал подається в певній послідовності, витримується прикладний принцип, звертається увага на відкриття вітчизняних вчених. Наводиться достатня кількість рисунків і вказуються необхідні наочні посібники. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Чернівці : Рута uk_UA
dc.subject анатомія uk_UA
dc.subject організм людини uk_UA
dc.subject органи uk_UA
dc.title Анатомія людини uk_UA
dc.type Methodical edition uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account