Electronic National University of Ukraine on Phisical Education and Sports Institutional Repository

Browsing Кафедра Теорії і методики фізичного виховання by Title

Browsing Кафедра Теорії і методики фізичного виховання by Title

Sort by: Order: Results:

 • Krutsevych T. Y.; Marchenko O. Y.; Zakharchenko M. O. (World Science, 2017-06-28)
  We consider that at the present stage of science researches, in context of reforming a branch of physical culture, there is a necessity to pay attention to particular qualities of gender and age to build essential motivation ...
 • Krutsevych T. Y.; Marchenko O. Y.; Zakharchenko M. O.; Круцевич Т. Ю.; Марченко О. Ю.; Захарченко М. О. (World Science, 2017)
  We consider that at the present stage o f science researches, in context o f reforming a branch ofphysical culture, there is a necessity to pay attention to particular qualities o f gender and age to build essential ...
 • Ivachenko, Sergey; Trachuk, Sergey; Іващенко С. Н.; Трачук С. В. (Physical Education and Sport Through the Centuries, 2018-04-19)
  Основное внимание в статье уделено вопросу влияния общепризнанных мер профилактической медицины на процесс физического воспитания различных категорий населения в историческом аспекте. При этом такие условия обеспечивают ...
 • Pangelova N.; Пангелова Н.; Krutsevych T.; Круцевич Т. (Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2016)
  У статті визначена специфіка основних здоров'язбережувальних технологій та особливості їх реалізації у вищому навчальному закладі.
 • Trachuk Sergii; Semenenko Viacheslav; Biletska Viktoriia; Kudria Mykola; Kuznetsova Larysa; Kholodova Olha; Mykhalchuk Andrii; Трачук С. В.; Семененко В. П.; Білецька В.; Кудря М.; Кузнєцова Л. І.; Холодова О. С.; Михальчук А. (2019-12-31)
  Метою роботи є вивчення фізичної підготовленості та функціонального стану дітей 7-10-річного віку. Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи: антропометрія, стандартний метод, тонометрія, динамометрія, ...
 • Krutsevich T.; Pengelova N.; Trachuk S.; Круцевич Т.; Пангелова Н.; Трачук С. (Journal of Physical Education and Sport, 2019)
  Purpose: The aim of our work is to substantiate and develop the model-specific characteristics of the physical condition on the example of 13-year-old adolescent boys who are not involved in sports. Material: The studies ...
 • Krutsevich T.; Pangelova N.; Trachuk S.; Ivanik O.; Круцевич Т.; Пангелова Н.; Трачук С.; Іванік О. (Journal of Physical Education and Sport, 2019)
  Purpose: The aim of our work is to identify the main factors of the lifestyle of different groups of the population of Ukraine that affect the state of health and their life expectancy. Material: 1564 schoolchildren of ...
 • Krutsevych T. Yu.; Marchenko O.Yu.; Круцевич Т. Ю.; Марченко О. Ю. (British Medical Bulletin, 2017)
  Данная статья посвящена изучению взаимосвязи самооцен­ки физического развития юношей и девушек с психологическим полом.
 • Семененко В`ячеслав (Молода спортивна наука України, 2001)
  Метою роботи є вивчення особливостей прояву оздоровчого ефекту при поєднанні використання занять фізичними вправами з різними засобами і формами процедур, які загартовують в молодшому шкільному віці.
 • Круцевич Т. Ю.; Пилипей Л. П. (Спортивний вісник Придніпров'я, 2006)
  Представлені дослідження мотивації до занять силовими видами спорту у студентів УАБС НБУ за період з 1997 р. по 2005 р. з метою створення системи професійно-прикладної фізичної підготовки
 • Семененко В`ячеслав (Молода спортивна наука України, 2007)
  Розглядаються особливості впливу на рівень фізичного здоров'я молодших школярів використання в якості третього уроку фізичної культури альтернативних футболу інноваційних видів рухової активності залежно від форм організації ...
 • Бакіко І.; Цьось А.; Семененко В. (Здоров'я та фізична культура, 2015)
  До розділу "Зміст навчального матеріалу" внесено теоретичні відомості, інформацію про технічну та спеціальну фізичну підготовку школярів, крім цього передбачено орієнтовані навчальні нормативи. Розділ "Державні вимоги до ...
 • Дерев`янко В. В.; Семененко В. П.; Сілкова В. О. (Фізичне виховання в сучасній школі, 2013)
  Варіативний модуль «Плавання» є складовою навчальної програми з фізичної культури для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Основна мета – збереження і зміцнення здоров`я, розвиток фізичних, психічних якостей ...
 • Дерев`янко В.; Семененко В.; Сілкова В. (Здоров`я та фізична культура, 2015)
  Варіативний модуль «Плавання» є складовою навчальної програми з фізичної культури для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Основна мета – зберегти і зміцнити здоров`я, розвивати фізичні, психічні якості та ...
 • Семененко В`ячеслав (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2006)
  Вивчено взаємозв'язок загартувальних процедур, сауни й занять аква-аеробікою в різному сполученні з фізичною підготовленістю молодших школярів.
 • Семененко В`ячеслав; Білецька Вікторія (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2010)
  Рассмотрены особенности внедрения фитнес-программ в процесс физического воспитания детей среднего школьного возраста. Представлены вариативные модули по различным видам двигательной активности для учебной программы по ...
 • Павлова Т. В.; Долженко Л. П.; Перегінець М. М. (Фізичне виховання в контексті сучасної освіти : матеріали ХІV міжнародної науково-методичній конференції, 2019)
  Аналіз розвитку сучасної системи освіти в Україні доводить, що інноваційна діяльність в галузі фізичної культури потребує активізації, пошуку нових шляхів удосконалення системи фізичного виховання, створення нових інноваційних ...
 • Кривчикова О. Д.; Кузнецова Л. І. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016)
  У статті розглянута проблема соціальної адаптації людей зі слуховою деривацією до навчання у вищому навчальному закладі фізкультурного профілю. Наведена характеристика психоемоційного стану студентів Національного університету ...
 • Давиденко Е. В.; Семененко В. П. (2004)
  Резкие перепады температуры окружающей среды способствуют ухудшению состояния здоровья и снижению иммунобиологических способностей детского организма. Одной из эффективных закаливающих процедур для детей младшего школьного ...
 • Семененко В. П.; Литвиненко Д. А. (Актуальные проблемы теории и методики физической культуры, спорта и туризма, 2008)
  Цель работы заключается в изучении влияний занятий аквааэробикой на организм детей младшего школьного возраста в зависимости от их физического здоровья.

Search DSpace


Browse

My Account