Наукові видання

Наукові видання

 

Recent Submissions

 • Імас Є.; Петровська Т.; Ганага О. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2021-01)
  Кіберспорт є формою змагальної діяльності, в основі якої лежить використання комп’ютерних ігор. Виник він не спонтанно і сьогодні демонструє певну історію повільного, але впевненого руху до загальносвітового визнання. різке ...
 • Крикун, О.; Воронова, В.; Федорчук, С. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2023)
  Представлено результати дослідження емоційного вигорання у кваліфікованих спортсменок і тренерів у черліденгу. Фізичне та емоційне виснаження спортсменів пов’язане насамперед із інтенсивними тренуваннями і напруженою ...
 • Воронова, В.; Смоляр, І. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2020)
  Зміни, що відбуваються в суспільстві, суттєво впливають на зміст мотивів молодого покоління українців. У сучасної молоді спостерігається переоцінка колишніх цінностей і життєвих орієнтирів, що відповідно буде спрямовувати ...
 • Воронова, В. І.; Максимов, С. Д.; Максимова, Ю. А. (Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія, 2023)
  Розглянуто психофізіологічні властивості, які є складовою для формування пар в акробатиці. Мета. Визначення психофізіологічних особливостей спортсменів і характеру їх поєднання як складової сумісності акробатичних пар. ...
 • Федорчук, С. В.; Тукаев, С. В.; Лысенко, Е. Н.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. И. (Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2017)
  Мета. Визначення зв’язку психофізіологічного стану з рівнем особистісної і ситуативної тривожності спортсменів високого класу, які спеціалізувалися в складнокоординаційних видах спорту. Методи. Для визначення психофізіологічних ...
 • Kostiukevych, V.; Imas, Ye.; Borysova, O.; Dutchak, M.; Shynkaruk, O.; Kogut, I.; Voronova, V.; Shlonska, O.; Stasiuk, I. (Journal of Physical Education and Sport, 2018)
  In the article we substantiate the concept of the athletes’ training process in team sports in the macrocycle based on the methods of modeling, which involves developing methodological aspects of making model characteristics ...
 • Воронова, В. І.; Максимов, С. Д.; Максимова, Ю. А. (Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія, 2023)
  Розгнянуто психофізіологічні властивості, які є складовою для формування пар в акробатиці. Мета. Визначення психофізіологічних особливостей спортсменів і характеру їх поєднання як складової сумісності акробатичних пар. ...
 • Максимов, С.; Воронова, В.; Максимова, Ю. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2023)
  Про сумісність пар у спортивній акробатиці необхідно говорити, зважаючи на безумовну значущість їх психологічної підготовки, яка має першочергове значення. Мета. Вивчення індивідуально-психологічних компонентів сумісності ...
 • Крикун, О.; Воронова, В.; Федорчук, С. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2023)
  Представлено результати дослідження емоційного вигорання у кваліфікованих спортсменок і тренерів у черліденгу. Фізичне та емоційне виснаження спортсменів пов’язане насамперед із інтенсивними тренуваннями і напруженою ...
 • Крикун, О.; Воронова, В.; Федорчук, С. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2022)
  Представлено результати дослідження наявного рівня емпатії та його складових (раціонального компонента емпатії, емоційної чуйності, інтуїтивних здібностей, настанов, що сприяють чи перешкоджають емпатії, проникаючих ...
 • Воронова, В.; Петровська, Т.; Ковальчук, В.; Смоляр, І. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2020)
  Розглянуто наукові дослідження співробітників кафедри психології і педагогіки Національного університету фізичного виховання і спорту України, присвячені вирішенню важливого завдання психології спорту – переходу в роботі ...
 • Воронова, В.; Смоляр, І. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2020)
  Зміни, що відбуваються в суспільстві, суттєво впливають на зміст мотивів молодого покоління українців. У сучасної молоді спостерігається переоцінка колишніх цінностей і життєвих орієнтирів, що відповідно буде спрямовувати ...
 • Korobeynikov G.; Potop V.; Ion M.; Korobeynikova L.; Borisova O.; Tishchenko V.; Yarmak O.; Tolkunova I.; Mospan M.; Smoliar I. (Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2019)
  Purpose: The purpose of this research was to study the psychophysiological state of female handball players with different game roles. Materialtio study the psychophysiological state of female handball players with different ...
 • Толкунова И. В.; Гринь А. Р.; Голец А. В. (Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : сборник статей XI Международной научной конференции, 2015)
  Формирование ценностных ориентаций, и в процессе тренировки в том числе, с одной стороны, зависит от личностных особенностей занимающихся, от развития и осознания своих интересов и ценностей, а с другой стороны, - от ...
 • Толкунова И. (Фізичне виховання в контексті сучасної освіти : матеріали VI регіональної науково-методичної конференції, 2014)
  Психологическую составляющую в понимании и обеспечении здоровья спортсмена сегодня трудно переоценить, т. к. здоровье как научная проблема охватывает комплекс медико-биологических, социальных, физкультурно-оздоровительных, ...
 • Ложкин Г.; Толкунова И. (Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2000)
  В последние годы, как в нашей стране, так и за рубежом, формируется новое научное направление - «Психология здоровья». Эта наука о психологических причинах здоровья, о методах и средствах его сохранения, укрепления и ...
 • Толкунова І.; Голець О. (Соціальна психологія, 2003)
  У статті розглядаються результати багатьох сучасних досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, у яких показано, що жінки й чоловіки оцінюють свою діяльність в організаційно-управлінській сфері відповідно до соціальних ...
 • Толкунова І. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2016)
  Питання, поставлені під час вивчення предмета психології здоров’я людини, знайшли відображен­ня у навчальних курсах для студентів НУФВСУ «Психологія спорту та фізичного виховання», «Психологія здоров’я та здорового способу ...
 • Толкунова І.; Ляшенко В. (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2007)
  Фе­номен психологічного захисту - це форма психічної організації людини, що враховує Ті багато­рівневий та багатофункціональний характер, а також динамічну особливість. В резулнтаті аналізу закордонної і вітчизняної ...
 • Толкунова І.; Голець О. (Вид-во Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015)
  Удосконалення сучасної системи підготовки спортсменів уключає питання побудови структури вдосконалення технічної, тактичної й інших аспектів процесу підготовки спортсменів. Однак, незважаючи на детальну розробку багатьох ...

View more