Наукові видання

Наукові видання

 

Recent Submissions

 • Жукова Галина; Zhukova Galina (Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020)
  У статті розглядається позаакадемічна освіта як напрям розвитку соціокультурного досвіду, який відбувається поза педагогічно організованим процесом. Свобода пізнавальної діяльності людини, розширення кола її захоплень, ...
 • Жукова Г. В.; Булгакова Т. М. (2020)
  У статті розкрито психологічні особливості спортсменок-жінок, дівчат не спортсменок та чоловіків-спортсменів. У процесі своєї професійної діяльності спортсменки можуть зіткнутися з новими вимогами, із якими не завжди ...
 • Жукова Г. В. (Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності, 2020)
  Світовий досвід практик позаакадемічної освіти дозволяє говорити про її високий потенціал у вирішенні суперечності між демократичною нормою свободи особистості і складності її реалізації в академічному освітньому секторі ...
 • Петровська Т. В.; Малиновський А. І.; Воронова В. І.; Гринь О. Р.; Арнаутова Л. В.; Курдибаха О. М.; Перепелиця А. В.; Толкунова І. В.; Булгакова Т. М.; Жукова Г. В.; Фольварочний І. В. (2021)
  Психологічний супровід є важливим сучасним компонентом в системній роботі зі спортсменами, доповнює навчально-тренувальну і змагальну діяльність і сприяє розвитку не тільки майстерності і фізичних якостей спортсмена, а й ...
 • Жукова Г. В. (Освітній дискурс, 2020)
  Загострення проблеми невідповідності академічної системи освіти новим потребам суспільства і людини, недостатність існуючих структур освіти спряли появі іншого підходу до організації освітньої діяльності – позаакадемічної. ...
 • Жукова Галина; Булгакова Тетяна (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2020)
  Світовий досвід практик позаакадемічної освіти дозволяє говорити про її високий потенціал у вирішенні суперечності між демократичною нормою свободи особистості і складності її реалізації в академічному освітньому секторі ...
 • Булгакова Т. М. (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2020)
  У закладі освіти повинні бути створені умови для доступності усіх до різних форм художньо-естетичного виховання, розвитку цікавості, навчання самостійної оцінки та направлення своїх здібностей. Головною метою ...
 • Петровська Тетяна (Соціальна психологія, 2004)
  В статті розглядаються фактори формування економічної поведінки в період трансформації суспільства. Серед індивідуально-психологічних аспектів економічної поведінки аналізуються когнитивний,потрібнісно- мотиваційний, ...
 • Петровська Т.; Манько Р. (Соціальна психологія, 2007)
  В статті аналізується проблема прийняття рішення в процесі змагань у варіативних видах спорту та роль інтуїції у прийрятті рішення. Визначаються психологічні складові інтуіції. Порівнюються складові інтуіції у спортсменів ...
 • Петровська Т. (Соціальна психологія, 2006)
  Розглядаються аспекти соціально-психологічної адаптації в умовах трансформації суспільства. Особливості адаптації пов'язуються із стилем та якістю життя. Аналізуються компоненти суб'єктивного відчуття благополуччя та щастя ...
 • Usenko D.; Dutchack M.; Potop V.; Katerina U.; Kurdybakha O. (Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2019)
  The object of the study is the fitness consultant’s professional activity. The purpose of the study is the scientific substantiation of the mechanism for developing a fitness consultant’s professional standard taking into ...
 • Курдибаха О. М. (Психологія: реальність і перспективи, 2015)
  В даній статті привертається увага щодо проблем гендерної соціалізації підлітків. Охарактеризовано основні процеси гендерної соціалізації в підлітковому віці. Висвітлено поняття гендерної соціалізації та гендера. Описано ...
 • Курдибаха О. М. (Психологія: реальність і перспективи, 2013)
  У даній статті описано процес гендерної соціалізації підлітків та процес засвоєння особистістю стандартів адресованих суспільством людям чоловічої й жіночої статі протягом входження особистості в соціальне оточення. Показано ...
 • Гринь О. Р.; Зора К. П. (Молода спортивна наука України, 2010)
  Розглянуто проблему особливостей психоемоційних переживань травматичної ситуації у спортсменів. Визначено, найтиповішу реакцію на спортивну травму, що дало змогу проаналізувати стадії переживання спортсмена з порушеннями ...
 • Гринь А. Р.; Гринь О. Р. (Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  В статті представлені результати досліджень на підставі яких визначено зміст і особливості уявлень студентів стосовно поняття «здоров’я» та проаналізовано місце і взаємозв’язок уявлень про здоров’я в структурі життєвих ...
 • Гринь О.; Воронова В. (Спортивний вісник Придніпров´я, 2015)
  У статті розглянуті проблеми та напрямки розробки системи психологічного забезпечення як однієї з важливих складових сучасної підготовки кваліфікованих спортсменів.
 • Ложкин Г.; Гринь А.; Колосов А. (Спортивный психолог, 2007)
  Цель исследования заключалась в теоретическом и экспериментальном изучении психологических факторов, определяющих когнитивный ресурс квалифицированного спортсмена.
 • Ложкин Г.; Гринь А.; Колосов А. (Наука в олимпийском спорте, 2005)
  Наведно дослідження когнітивної сфери психіки спортсменів. Продемонстровано зв'язок між когнітивними здібностями та станом реактивної тривоги атлетів. Запропоновано структуру когнітивного ресурсу.
 • Грінь О. Р.; Колосов А. Б. (Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, 2004)
  В статье описаны факторы, обуславливающие стрессустойчивость у квалифицированных спортсменов. Приведены данные экспериментальных исследований о связи когнитивных компонентов со стрессустойчивостью.
 • Терещенко Л.; Петровська Т. (Актуальні проблеми психології, 2019)
  Розглядається поняття «психічне здоров’я», визначені основні критерії психічного здоров’я дитини. Обґрунтовується взаємозв’язок між психічним здоров’ям і психологічним здоров’ям людини. Виокремлені компоненти і рівні ...

View more