Browsing Наукові видання by Title

Browsing Наукові видання by Title

Sort by: Order: Results:

 • Horokhov S.; Zhukоva G.; Горохов С.; Жукова Г. (Philosophy and Cosmology : The Academic Journal, 2018-10)
  Three modern cosmological models are considered in the article: the Standard Cosmological Model, the theory “Evolving Matter” and the Mental Universe, which, according to the authors, clearly demonstrate the change of the ...
 • Жукова Г. (Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019-06)
  In the article the necessity of the definition of non-academic education as an unusual phenomenon of the modern educational world is considered. Requests for lifelong learning are becoming more and more relevant and reflect ...
 • Булгакова Тетяна Михайлівна (Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності: матеріали 2-ої Всеукраїнської наукової електронної конференції, 2019-10-22)
  The relevance of the research. One of the pressing problems with theoretical and practical aspects is the study of formation’s mechanisms and improvement of students' quality of life. The youthful age is characterized by ...
 • Булгакова Тетяна Михайлівна (Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності: матеріали 2-ої Всеукраїнської наукової електронної конференції, 2019-10-22)
  Однією з назрілих проблем, яка має як теоретичний, так і практичний аспект, є вивчення механізмів формування та підвищення якості життя студентів. В цей період особливо важливо студенту зрозуміти про своє місце і роль у ...
 • Korobeynikov Georgiy; Korobeinikova Lesia; Mytskan Bogdan; Chernozub Andriy; Cynarski Wojciech J.; Коробейніков Георгій; Коробейнікова Леся (Ido movement for culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 2017)
  Purpose. The problem of visual perception and information processing is very real for both sport and professional activities. The performance of motor activity mostly occurs where there are time pressures and an increase ...
 • Жукова Галина; Zhukova Galina (Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020)
  У статті розглядається позаакадемічна освіта як напрям розвитку соціокультурного досвіду, який відбувається поза педагогічно організованим процесом. Свобода пізнавальної діяльності людини, розширення кола її захоплень, ...
 • Usenko D.; Dutchack M.; Potop V.; Katerina U.; Kurdybakha O. (Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2019)
  The object of the study is the fitness consultant’s professional activity. The purpose of the study is the scientific substantiation of the mechanism for developing a fitness consultant’s professional standard taking into ...
 • Zhukova G.; Bulgakova T.; Жукова Г.; Булгакова Т. (Philosophy and Cosmology : The Academic Journal, 2019-10)
  In the article, the authors reviewed the main functions of the university planetariums and observatories in higher education. When considering higher education in Plato’s tradition, the authors found that in addition to ...
 • Гринь О. Р. (Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності : матеріали II Всеукраїнської наукової електронної конференції, 2019)
  У сучасному спорті необхідність реалізації практичних завдань психологічного супроводу не викликає сумнівів і ця складова роботи поступово впроваджується, але частіше цей досвід є фрагментарним і не повною мірою систематизованим, ...
 • Жукова Г. (Освітній дискурс : збірник наукових праць, 2019-05)
  Запити навчатися протягом життя стають дедалі актуальнішими і змальовують не тільки потребу в освіті, а й стабільність країни, бо освіта є магістральною складовою суспільної, фахової та соціальної галузей. Незаперечність ...
 • Воронова В. И.; Степаненко В. М. (Спортивный психолог, 2009)
  Вопросы исследования особенностей соревновательной деятельности и факторов, определяющих ее эффективность, наиболее глубоко изучены на примере атакующих действий как высококвалифицированных, так и юных футболистов. ...
 • Воронова В. І.; Шутова С. Є. (1997)
  В даному дослідженні було визначено найбільш важливі компоненти особистості спортсмена і тренера з точки зору їх значення в конструктивному управлінні виникаючими конфліктами при підготовці спортсменів у процесі тренувань ...
 • Воронова Валентина; Высочина Надежда; Михнов Андрей (Наука в олимпийском спорте, 2017)
  Теоретически обосновано, что самооценка является одним из наиболее значимых параметров личности спортсмена, поскольку она стимулирует повышение эффективности соревновательной деятельности и играет роль ее регулятора. ...
 • Курдыбаха О. Н. (Perspectives of World Science and Education, 2019-11)
  Профессиональная специфика спортсменов, их хронический травматизм, накопление усталости на протяжении постоянных соревновательных мероприятий не проходит бесследно и причиной того есть стрессогенные факторы, которые ...
 • Петровська Тетяна; Петровський Валентин (Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, 2011)
  В статті наводяться сучасні статистичні дані підліткової злочинності, яка є соціальною проблемою, що потребує пошуку її рішення на державному рівні. Наводяться дані власних досліджень про позитивний вплив занять спортом ...
 • Курдибаха О. М. (Науковий вісник Херсонського державного університету, 2014)
  У статті описано процес формування особистості в процесі соціалізації. Показано вплив позашкільних закладів на формування гармонійної особистості. Описано показники розвитку гармонійної особистості, психологічні особливості ...
 • Курдибаха О. М. (Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності, 2019-10-22)
  В історії сучасного спорту і фізичного виховання однією з ключових проблем виступають стресогенні фактори, які знижують рівень потенціалу спортсменів в змагальній діяльності. Галузь психологічної науки вивчає закономірності ...
 • Жукова Г. В. (Молодий вчений, 2016)
  У статті аналізуються актуальні проблеми організації морального виховання учнів у загальноосвітніх закладах України другої половини XX століття. Визначені основні форми та методи морального виховання старшокласників даного ...
 • Петровська Тетяна (2015-01)
  В публікації наводяться результати власних досліджень. Досліджувались гендерні особливості прояву особистісної тривожності, емоційної збудливості, інтенсивності та тривалості емоцій у осіб з рiзним соціальним статусом.
 • Курдибаха О. М. (Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності, 2018-10-19)
  Сьогодні кожному педагогу потрібен базовий комплекс гендерних знань, які були б покладені в основу його професійної діяльності. Використання нових технологій та джерел інформації, самоосвіта та підвищення кваліфікації ...

Search DSpace


Browse

My Account