Кафедра Психології і педагогіки

Кафедра Психології і педагогіки

Recent Submissions

 • Булгакова Т.; Жукова Г. (Освітній дискурс : збірник наукових пракць, 2021)
  Гендерні стереотипи уплітаються у відносини у суспільстві, відображають гендерні відмінності, закріплюють традиційні гендерні ролі. Поняття гендерного стереотипу означає здатність людини узагальнено оцінювати відносини ...
 • Krasivskiyy O.; Maziy N.; Krasivsky D.; Kotygorenko V.; Zhukova H. (Wisdom, 2021)
  The primary purpose of the study is to characterise the philosophy of functioning of the world. The ar ticle used general scientific methods, general logical methods of theoretical analysis and specific scientific methods ...
 • Жукова Галина; Zhukova Galina (Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020)
  У статті розглядається позаакадемічна освіта як напрям розвитку соціокультурного досвіду, який відбувається поза педагогічно організованим процесом. Свобода пізнавальної діяльності людини, розширення кола її захоплень, ...
 • Жукова Г. В.; Булгакова Т. М. (2020)
  У статті розкрито психологічні особливості спортсменок-жінок, дівчат не спортсменок та чоловіків-спортсменів. У процесі своєї професійної діяльності спортсменки можуть зіткнутися з новими вимогами, із якими не завжди ...
 • Жукова Г. В. (Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності, 2020)
  Світовий досвід практик позаакадемічної освіти дозволяє говорити про її високий потенціал у вирішенні суперечності між демократичною нормою свободи особистості і складності її реалізації в академічному освітньому секторі ...
 • Петровська Т. В.; Малиновський А. І.; Воронова В. І.; Гринь О. Р.; Арнаутова Л. В.; Курдибаха О. М.; Перепелиця А. В.; Толкунова І. В.; Булгакова Т. М.; Жукова Г. В.; Фольварочний І. В. (2021)
  Психологічний супровід є важливим сучасним компонентом в системній роботі зі спортсменами, доповнює навчально-тренувальну і змагальну діяльність і сприяє розвитку не тільки майстерності і фізичних якостей спортсмена, а й ...
 • Жукова Г. В. (Освітній дискурс, 2020)
  Загострення проблеми невідповідності академічної системи освіти новим потребам суспільства і людини, недостатність існуючих структур освіти спряли появі іншого підходу до організації освітньої діяльності – позаакадемічної. ...
 • Крикун О. (НУФВСУ, 2020)
  Як свідчить аналіз науково-методичної літератури, в більшості досліджень увага приділяється переважно фізичним критеріям відбору, але недостатньо вивчено питання відбору з урахуванням психологічних характеристик спортсмена. ...
 • Лавров О. (НУФВСУ, 2020)
  Дослідження спрямоване на пошук шляхів забезпечення психологічної сумісності танцювального дуету як передумови успішної змагальної діяльності у спортивних танцях та вивчення проблеми поєднання релевантної діяльності ...
 • Жукова Галина; Булгакова Тетяна (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2020)
  Світовий досвід практик позаакадемічної освіти дозволяє говорити про її високий потенціал у вирішенні суперечності між демократичною нормою свободи особистості і складності її реалізації в академічному освітньому секторі ...
 • Булгакова Т. М. (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2020)
  У закладі освіти повинні бути створені умови для доступності усіх до різних форм художньо-естетичного виховання, розвитку цікавості, навчання самостійної оцінки та направлення своїх здібностей. Головною метою ...
 • Петровська Т. В. (Видавництво НУФСУ "Олімпійська література", 2012)
  У посібнику розглянуті соціальні, психологічні і педагогічні аспекти, що у синтезі складають професійну майстерність спортивного педагога. Систематизовано уявлення про зміст, особливості та критерії педагогічної діяльності. ...
 • Петровська Тетяна (Соціальна психологія, 2004)
  В статті розглядаються фактори формування економічної поведінки в період трансформації суспільства. Серед індивідуально-психологічних аспектів економічної поведінки аналізуються когнитивний,потрібнісно- мотиваційний, ...
 • Петровська Т.; Проценко Г. (Соціальна психологія, 2005)
  В статті аналізуються результати власних досліджень щодо кількісних та якісних характеристик стилю спілкування тренера в процесі керівництва підлітковою волейбольною командою. Аналізуються особливості сприйняття стилю ...
 • Петровська Т.; Манько Р. (Соціальна психологія, 2007)
  В статті аналізується проблема прийняття рішення в процесі змагань у варіативних видах спорту та роль інтуїції у прийрятті рішення. Визначаються психологічні складові інтуіції. Порівнюються складові інтуіції у спортсменів ...
 • Петровська Т. (Соціальна психологія, 2006)
  Розглядаються аспекти соціально-психологічної адаптації в умовах трансформації суспільства. Особливості адаптації пов'язуються із стилем та якістю життя. Аналізуються компоненти суб'єктивного відчуття благополуччя та щастя ...
 • Usenko D.; Dutchack M.; Potop V.; Katerina U.; Kurdybakha O. (Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2019)
  The object of the study is the fitness consultant’s professional activity. The purpose of the study is the scientific substantiation of the mechanism for developing a fitness consultant’s professional standard taking into ...
 • Курдибаха О. М. (Психологія: реальність і перспективи, 2015)
  В даній статті привертається увага щодо проблем гендерної соціалізації підлітків. Охарактеризовано основні процеси гендерної соціалізації в підлітковому віці. Висвітлено поняття гендерної соціалізації та гендера. Описано ...
 • Курдибаха О. М. (Психологія: реальність і перспективи, 2013)
  У даній статті описано процес гендерної соціалізації підлітків та процес засвоєння особистістю стандартів адресованих суспільством людям чоловічої й жіночої статі протягом входження особистості в соціальне оточення. Показано ...
 • Гринь О. Р.; Зора К. П. (Молода спортивна наука України, 2010)
  Розглянуто проблему особливостей психоемоційних переживань травматичної ситуації у спортсменів. Визначено, найтиповішу реакцію на спортивну травму, що дало змогу проаналізувати стадії переживання спортсмена з порушеннями ...

View more