Кафедра Туризму

Кафедра Туризму

Recent Submissions

 • Бабушко, С. Р.; Попович, С. І.; Крікун, Л. А. (2020-11-27)
  У доповіді йдеться про сутність терміну "цифрова компетентність", її особливості у сфері туризму; аналізуються шляхи формування цифрової компетентності здобувачів вищої освіти, майбутніх фахівців туризму.
 • Бабушко, С. Р.; Попович, С. І. (Фоліант, 2022-02-11)
  У доповіді мова йде про особливості знайомства майбутніх фахівців сфери туризму з історико-культурними ресурсами засобами віртуальних екскурсій; проаналізовано асортимент віртуальних екскурсій на вітчизняному ринку ...
 • Babushko, S.; Solovei, M.; Solovei, L. (2021)
  Community education, as a component of continuing and non-formal education, has a strong educational potential. The article analyzes the best world practices in community education, presented on the website of the UNESCO ...
 • Babushko, S.; Solovey, M.; Solovey, L. (2022-05)
  The rapid development of ICT requires the development of the digital competences of every person. For educational staff, digital skills become vitally important. On the way of digitalization of education, teachers face ...
 • Babushko, Svitlana; Popovych, Sergiy (2022-05)
  Historical and cultural tourist resources are often used in training future tourism specialists. Their use in virtual excursions is substantial. University research and teaching staff are trying to use the educational ...
 • Бабушко, С.Р.; Соловей, М. І.; Соловей, Л. С. (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2022-04)
  У доповіді йдеться про виклики, що постали перед педагогічними та науково-педагогічними працівниками України у процесі цифрової трансформації освітнього середовища у закладах освіти, зокрема відсутність належних цифрових ...
 • Бабушко, Світлана (2022-04)
  У доповіді йдеться про дворічний досвід дистанційного навчання в умовах пандемії, що здійснювалося в НУФВСУ; розглянуто виклики, які постали перед обома групами учасників освітнього процесу у вищій школі: викладачами і ...
 • Antonenko, I; Opanasiuk, N; Melnyk, I; Rekun, N (2022-08)
  Досліджується трансформація менеджменту круїзного туризму в Україні, особливості його розвитку на певному історичному етапі, що дозволяє оцінити внутрішній потенціал круїзного туризму, проблеми та перспективи його розбудови ...
 • Babushko, S; Opanasiuk, N; Rekun, N; Halytska, M (2021-12)
  У статті визначено поняття «film-induced tourism» та окремі його види. Розглянуто механізми впливу кіно- і теле- медійної продукції на створення туристичної дестинації та її бренду. Досліджено світовий досвід впливу медіа ...
 • Mankovska, R.; Babushko, S. (2022)
  У статті на основі сучасного візуального дискурсу розглядається візуальний конструкт як головна форма музейної візуалізації, проаналізовано музейні практики й візуальні технології в українському музейництві, приділено увагу ...
 • Babushko, S.; Solovei, M.; Solovei, L. (2022)
  The article is devoted to an important problem of international students’ adaptation in host countries. They face a lot of cross-cultural adaptation problems, especially in their first year of study. The problem ...
 • Babushko, S.; Solovei, L. (2020)
  The research implies that in EFL learning there are some differences in the attitudes towards error correction shown by linguistic and non-linguistic university students. Supposedly, they are caused by the purpose ...
 • Babushko, S.; Chala, T.; Rusavska, V.; Melikh, T.; Melikh, O.; Halytska, M. (2019-11)
  Seasonality in the modern interpretation is presented in the form of dynamic oscillatory processes that determine the periods of growth and decline of various kinds of economic phenomena and processes. Among all ...
 • Babushko, S.; Halytska, M.; Opanasiuk, N.; Rekun, N. (Університетські наукові записки, 2021)
  Ця стаття узагальнює аргументи в межах наукової дискусії з питань дослідження впливу медіа-технологій на вибір місця подорожі, що дає змогу стверджувати про становлення такого виду туризму як film-induced tourism. Основною ...
 • Опанасюк, Н. А.; Попович, С. І. (Часопис Київського університету права, 2022-07-30)
  Стаття присвячена аналізу правового регулювання туризму в зарубіжних країнах з розвиненим ринком туристичних послуг для врахування позитивних практик при вдосконаленні законодавства України про туризм. Здійснено моніторинг ...
 • Бабушко, С. Р. (2022-04-21)
  У доповіді йдеться про розвиток медіа компетентності педагогів; аналізується зарубіжний досвід медіа освітньої підготовки педагогів у країнах Євросоюзу; описано ефективні практики з метою критичного їх осмислення та ...
 • Бабушко, С. Р.; Попович, С. І.; Крікун, Л. А. (КНУ ім. Т. Шевченка, 2020-03)
  У доповіді мова йде про сутність смарт-туризму; аналізуються новоутворені терміни, що увійшли до обігу у сфері туризму. Автори також визначають та характеризують зміни, що відбулися чи відбуваються у сфері туризму, завдяки ...
 • Бабушко, С.Р.; Попович, С.І. (Київський національний університет ім. Т. Шевченка,, 2020-03-27)
  У доповіді мова йде про досвід науково-педагогічних працівників кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України з використання туристичних ресурсів м. Києва в освітньому процесі підготовки ...
 • Бабушко, С. Р.; Крікун, Л. А.; Попович, С. І. (ВПЦ «Візаві», 2021-05)
  У доповіді висвітлено ті інновації в туризмі, до яких вже всі звикли і які широко використовуються: використання смартфонів, безконтактні платежі, віртуальні тури та ін. Завдяки сучасним карантинним і пост-карантинним ...
 • Бабушко, Світлана (Сумський ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021-11-30)
  Вітчизняні заклади вищої освіти почали активно впроваджувати в свою освітню діяльність технологію «англійська мова як інструмент навчання» (від англ. EMI – English medium instruction). У доповіді розкрито труднощі, з якими ...

View more