Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bulatova M.; Tomashevsky V. (National Olympic Committee of Ukraine, 2017)
  Ваш перший олімпйський путівник. Це керівництво було підготовлено з метою освітньої цінності олімпізму. Це говорить про історію олімпійського руху, виникнення і розвитку Олімпійських ігор, основних принципів і значущості ...
 • Дмитрієва Є. Р.; Шматова О. О. (Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2020-08-25)
  Резюме. На сучасному етапі в умовах зростаючого дефіциту якісної питної води першочерговим заходом повинно бути її раціональне використання та всебічне збереження. Водні ресурси забезпечують не лише задоволення простих ...
 • Дмитрієва Є. Р.; Шматова О. О. (Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2020)
  На сучасному етапі в умовах зростаючого дефіциту якісної питної води першочерговим заходом повинно бути її раціональне використання та всебічне збереження. Водні ресурси забезпечують не лише задоволення простих фізіологічних ...
 • Аралова Н.И.; Шахлина Л.Я.-Г.; Аралова А.А.; Калитка С. В.; Рода О. Б.; Васильченко Л. А. (Проблемы управления и информатики: международный научно-технический журнал, 2021)
  Однією з важливих задач спортивної підготовки у сучасному спорті вищих досягнень є можливість керування станом організму спортсменів у процесі тренувальної та змагальної діяльності. Застосування з цією метою систем, які ...
 • Аралова Н. И.; Шахлина Л. Я-Г.; Аралова А. А.; Калитка С. В.; Рода О. Б.; Васильченко Л. А. (Проблемы управления и информатики: международный научно-технический журнал, 2021)
  Однією з важливих задач спортивної підготовки у сучасному спорті вищих досягнень є можливість керування станом організму спортсменів у процесі тренувальної та змагальної діяльності. Застосування з цією метою систем, які ...
 • Антонишин А. П. (Інтелігенція і влада, 2008)
  В статті розглядається спроба аграрних реформ у складний для України період війни та революцій 1918 року
 • Семененко В`ячеслав (Молода спортивна наука України, 2001)
  Метою роботи є вивчення особливостей прояву оздоровчого ефекту при поєднанні використання занять фізичними вправами з різними засобами і формами процедур, які загартовують в молодшому шкільному віці.
 • Сосновський, В. В.; Пастухова, В. А. (Вісник Черкаського університету, 2017)
  У статті представлено результати досліджень механізмів адаптації організму людини до гіпоксії. Адаптація до гіпоксії використовує широкі пластичні можливості організму, які ґрунтуються на структурних змінах у клітинах і ...
 • Джуха Хабіб; Юрченко Олександр; Сергієнко Костянтин (Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення, 2016)
  Мета роботи: окреслити напрямки адаптивної фізичної культури молодших школярів з послабленим зором.
 • Матвєєв С. Ф.; Когут І. О.; Борисова О. В.; Данько Г. В.; Кропивницька Т. А.; Гончаренко Є. В. (2014)
  В навчально-наочному посібнику представлено: - Інформаційний обсяг навчальної дисципліни "Адаптивний спорт". - Завдання для самостійної роботи. - Структурно-логічні схеми лекційних занять. - Тематика рефератів. - ...
 • Матвеев Сергей; Когут Ирина; Шульга Людмила (Наука в олимпийском спорте, 2006)
 • Максимова Ю. А.; Денисенко В. Д.; Пастухова В. А.; Філіппов М. М. (Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту, 2017)
  В статті наводяться результати ефективності розроблених методичних підходів до профілактики та активної реабілітації порушень хребта юних акробатів.
 • Максимова Юлія; Денисенко Владислава; Пастухова Вікторія; Філіппов Михайло (Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту, 2017)
  Здійснювали оцінку функціонального стану ОРА за такими параметрами як гнучкість (амплітуда рухів) і стабільність (силова витривалість м’язів тулуба і стан зв’язувального апарату). Використовувалися три послідовні програми ...
 • Попович Сергій; Фастовець Оксана (Вісник Львівського інституту економіки і туризму, 2017)
  У статті розглядаються державні історико-культурні заповідники як складова туристичного потенціалу території. Висвітлено перспективний напрям активізації залучення туристів до історико-культурних заповідників завдяки ...
 • Самуйленко В. Е.; Конева О. В.; Спичак Н. П. (Современный олимпийский спорт и спорт для всех, 2004)
  Справедливо считается, что из всех систем организма, под влиянием систематической мышечной деятельности, наибольшей нагрузке подвергается опорно-двигательный аппарат. В гребле на каноэ тренировка со стороны одного борта ...
 • Шинкарук О. А. (Олімпійська література, 2019)
  Одним из основных направлений реализации олимпийской подготовки в Украине являются совершенствование системы медицинского обеспечения спортсменов; организация сбалансированного питания и восстановительных мероприятий в ...
 • Гринь О. Р. (Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності : матеріали II Всеукраїнської наукової електронної конференції, 2019)
  У сучасному спорті необхідність реалізації практичних завдань психологічного супроводу не викликає сумнівів і ця складова роботи поступово впроваджується, але частіше цей досвід є фрагментарним і не повною мірою систематизованим, ...
 • Литвиненко Юрій (Молода спортивна наука України, 2006)
  Вдосконалення техніки рухових дій шорт-трековиків має починатися з етапу спеціалізованої базової підготовки та не повинне містити різких переваг в бік удосконалення техніки бігу по повороту або корекції технік бігу по ...
 • Гончарук Н. Л.; Котко Д. М. (Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика, 2017)
  Розглянуто стан захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в Україні та питання державної політики з даного питання.
 • Гончарук Н. Л.; Котко Д. М. (Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика, 2010)

Search DSpace

Browse

My Account