Electronic National University of Ukraine on Phisical Education and Sports Institutional Repository

Феноменологічно-синергетична методологія конструювання умов становлення цінностей особистості студента-спортсмена

Show simple item record

dc.contributor.author Романюк Л. В.
dc.contributor.author Деспоташвілі Медея
dc.contributor.author Коробейніков Г. В.
dc.date.accessioned 2018-03-25T15:44:46Z
dc.date.available 2018-03-25T15:44:46Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/785
dc.description Романюк Л. В. Феноменологічно-синергетична методологія конструювання умов становлення цінностей особистості студента-спортсмена / Л. В. Романюк. М. Деспоташвілі, Г. В. Коробейніков // Наука і освіта. – 2017. – № 7. – 5-10. uk_UA
dc.description.abstract Метою дослідження є висвітлення таких умов становлення цінностей у розвитку особистості спортсме-на, як організація здорового конструктивного простору зайнятості особистості (університетського, профе-сійного, родинного) та використання раціональних психотехнік, пов’язаних із руховою активністю, а також аналіз становлення цінностей особистості спортсмена за результатами створеної та апробованої програми. Для досягнення мети було здійснено підбір, розробку й апробування комплексу методів та валідних і надійних методик для дослідження цінностей соціально-професійних груп спортсменів у кроскультурному просторі, а також емпіричне визначення особливостей становлення цінностей особистості спортсмена раннього дорос-лого віку в кроскультурному контексті. У контрольному експерименті взяла участь 81 особа, з яких – 28 укра-їнських студентів-спортсменів другого року навчання, кроскультурну вибірку склали 28 студентів-спортсменів з Румунії і 25 – з Грузії. Отримані результати виявили зміни та ефекти становлення цінностей особистості студентів-спортсменів. Як показали результати контрольного ексмерименту, піднялися рейтин-ги усіх учасників за ціннісними факторами відкритості до змін та досягнень, які пов’язані із суб’єктивним благополуччям як індикатором здоров’я досліджуваних. Водночас знизилися рейтинги ціннісних факторів консерватизму і влади. Було зафіксовано підвищення пізнавального та творчого потенціалу осмислення пози-тивних цінностей у результаті цілеспрямованого впливу, який посилює їх становлення в студентів-спортсменів, що й визначає їх суб’єктивне благополуччя у життєвому просторі. Результатом застосування програми є подальше зростання зрілості особистісних структур спортсмена, пов’язаних зі становленням цінностей. Це також визначає її позитивні зміни в тенденціях до самоактуалізації з акцентом на ціннісному блоці смисложиттєвих орієнтацій. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Наука і освіта uk_UA
dc.subject цінності uk_UA
dc.subject становлення цінностей uk_UA
dc.subject психотехніка становлення цінностей uk_UA
dc.subject особистість спортсмена uk_UA
dc.subject раціональна психотехніка uk_UA
dc.subject феноменологічна психопедагогіка uk_UA
dc.subject конструктивний простір uk_UA
dc.title Феноменологічно-синергетична методологія конструювання умов становлення цінностей особистості студента-спортсмена uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account