Electronic National University of Ukraine on Phisical Education and Sports Institutional Repository

Вдосконалення техніки рукопашного бою в процесі спеціальної фізичної підготовки майбутніх фахівців Служби безпеки України

Show simple item record

dc.contributor.author Вако І. І.
dc.date.accessioned 2018-03-11T11:05:14Z
dc.date.available 2018-03-11T11:05:14Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/675
dc.description Вако І. І. Удосконалення техніки рукопашного бою в процесі спеціальної фізичної підготовки майбутніх фахівців Служби безпеки України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Ілля Ілліч Вако ; МОНУ, НУФВСУ. - Київ, 2016. - 20 с. УДК 796.813 uk_UA
dc.description.abstract Дана робота присвячена обґрунтуванню і розробці технології вдосконалення техніки рукопашного бою у процесі спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів Служби безпеки України. Визначені відмінні рисі біомеханічної структури техніки рукопашного бою працівників, які мають досвід роботи, та курсантів. Основними компонентами технології є мета і завдання, дидактичні та спеціальні принципи, зміст практичних занять, комплекси спеціально-підготовчих вправ, моделювання оперативних ситуацій при затриманні правопорушників. Ефективність технології вдосконалення техніки рукопашного бою курсантів у процесі спеціальної фізичної підготовки підтверджена експериментально. Результати досліджень упроваджені в навчальний процес Національного університету фізичного виховання і спорту України, Національної академії Служби безпеки України, що підтверджено відповідними актами. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject спеціальна фізична підготовка uk_UA
dc.subject вдосконалення техніки uk_UA
dc.subject рукопашний бій uk_UA
dc.subject комплекс вправ uk_UA
dc.subject курсанти uk_UA
dc.title Вдосконалення техніки рукопашного бою в процесі спеціальної фізичної підготовки майбутніх фахівців Служби безпеки України uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account