Electronic National University of Ukraine on Phisical Education and Sports Institutional Repository

Рівень лактату та 1Н ЯМР метаболічне співвідношення лактат/креатин у тканині раку шлунка людини і прогноз перебігу захворювання.

Show simple item record

dc.contributor.author Ковельська А. В.
dc.contributor.author Меренцев С. П.
dc.contributor.author Болдескул І. Є.
dc.contributor.author Бубновська Л. М.
dc.date.accessioned 2020-07-31T10:32:08Z
dc.date.available 2020-07-31T10:32:08Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2873
dc.description Рівень лактату та 1Н ЯМР метаболічне співвідношення лактат/креатин у тканині раку шлунка людини і прогноз перебігу захворювання / А. В. Ковельська, С. П. Меренцев, І. Є. Болдескул, Л. М. Бубновська // Онкология. - 2009. - Т. 11, № 2. - С. 104-108. uk_UA
dc.description.abstract Проведений порівняльний аналіз методів визначення рівня лактату в тканині РШ і оточуючій пухлину слизовій оболонці ферментативним методом та за допомогою 1Н ЯМР-спектроскопії перхлорних екстрактів тканини з метою встановлення можливості використання 1Н ЯМР-співвідношення Lac/Cr у якості достовірного показника рівня лактату в тканині. Отримані дані довели, що рівень лактату в тканині може бути достовірно оцінений метаболічним співвідношенням Lac/Cr, який доцільно використовувати при проведенні 1Н ЯМР-спектроскопії перхлорних екстрактів операційного матеріалу хворих на РШ та 1Н ЯМР-спектроскопії in vivо (ЯМР-зображення) при первинній діагностиці РШ у якості маркеру прогнозу перебігу захворювання та індивідуалізації протипухлинної терапії. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Онкология uk_UA
dc.subject рак шлунка uk_UA
dc.subject 1 Н ЯМР-спектроскопія uk_UA
dc.subject перхлорний екстракт тканини uk_UA
dc.subject рівень лактату uk_UA
dc.subject метаболічне співвідношення Lac/Cr (лактат/креатин) uk_UA
dc.title Рівень лактату та 1Н ЯМР метаболічне співвідношення лактат/креатин у тканині раку шлунка людини і прогноз перебігу захворювання. uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account