Electronic National University of Ukraine on Phisical Education and Sports Institutional Repository

Рівень гіпоксії у тканині раку шлунка та перебіг захворювання.

Show simple item record

dc.contributor.author Бубновська Л. М.
dc.contributor.author Ковельська А. В.
dc.contributor.author Болдескул І. Є.
dc.contributor.author Осинський Д. С.
dc.contributor.author Меренцев С. П.
dc.contributor.author Гончарук І .В.
dc.contributor.author Олійніченко Г. П.
dc.contributor.author Осинський С. П.
dc.date.accessioned 2020-07-31T09:58:29Z
dc.date.available 2020-07-31T09:58:29Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2872
dc.description Рівень гіпоксії у тканині раку шлунка та перебіг захворювання / Л. М. Бубновська, А. В. Ковельська, І. Є. Болдескул, Д. С. Осинський, С. П. Меренцев, І .В. Гончарук, Г. П. Олійніченко, С. П. Осинський // Онкология. - 2019. - Т. 11, № 1. - С. 39-44. uk_UA
dc.description.abstract У роботі вперше проведений порівняльний аналіз рівня гіпоксії тканини злоякісних пухлин шлунка та шийки матки людини, визначеного за допомогою 31Р ядерної магнітної резонансної спектроскопії та імуногістохімічного методу з використанням моноклональних антитіл, а саме ендогенного маркеру гіпоксії — СА-9. Виявлено, що рак шлунка людини є помірно-гіпоксичною пухлиною. Встановлені особливості оксиге нації пухлин та її зв’язок із клінічними показниками процесу. За рівнем гіпоксії виділені 3 групи пухлин шлунка: значення PME/Pi пухлини < 1,0; 1,0 < PME/Pi < 2,0 і PME/Pi > 2,0. Такий розподіл має як прогностичне значення (p < 0,05), так і може слугувати за додатковий критерій вибору методу лікування. Отримані дані підтвердили правомірність використання метаболічного співвідношення PME/Pi як надійного показника рівня гіпоксії тканини. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Онкология uk_UA
dc.subject рак шлунка uk_UA
dc.subject гіпоксія uk_UA
dc.subject 31Р ЯМР-спектроскопія uk_UA
dc.subject РМЕ/Рі (фосфомоноестери/неорганічний фосфат) uk_UA
dc.subject прогностичне значення uk_UA
dc.title Рівень гіпоксії у тканині раку шлунка та перебіг захворювання. uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account