Electronic National University of Ukraine on Phisical Education and Sports Institutional Repository

Удосконалення тренувального процесу акробатів шляхом ліквідації післянавантажних змін в опорно-руховому апараті верхніх акробатів

Show simple item record

dc.contributor.author Максимова Юлія
dc.date.accessioned 2020-02-17T12:18:44Z
dc.date.available 2020-02-17T12:18:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2454
dc.description Максимова Ю. А. Удосконалення тренувального процесу акробатів шляхом ліквідації післянавантажних змін в опорно-руховому апараті верхніх акробатів / Ю. А. Максимова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Вип. 10 (65). - Київ: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - С. 92-96. (Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт); Серія 15). uk_UA
dc.description.abstract У статті зроблена спроба ліквідації оборотніх змін опорно-рухового апарату, як наслідок патобіомеханічного впливу інтенсивної та специфічної тренувальної діяльності акробатів. Для цього була обґрунтована та розроблена програма, що скерована на ліквідацію постнавантажних змін у системі хребта верхніх акробатів. Автор показав, що біомеханічна корекція функціонального стану хребта, максимально можлива редукція післянавантажувальних деформацій, покращення метаболізму трофічних систем міжхребцевих дисків, що здійснювались акробатами експериментальної групи в процесі тренувальних занять достовірно знизило патогенний вплив інтенсивних специфічних навантажень на хребет спортсменів. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова uk_UA
dc.subject хребет uk_UA
dc.subject профілактика uk_UA
dc.subject специфічна uk_UA
dc.subject навантаження uk_UA
dc.subject акробатика uk_UA
dc.subject постнавантажні зміни uk_UA
dc.subject міжхребцеві диски uk_UA
dc.title Удосконалення тренувального процесу акробатів шляхом ліквідації післянавантажних змін в опорно-руховому апараті верхніх акробатів uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account