Electronic National University of Ukraine on Phisical Education and Sports Institutional Repository

Удосконалення структури тренувального процесу кваліфікованих важкоатлеток у річному циклі на етапі спеціалізованої базової підготовки

Show simple item record

dc.contributor.author Слободянюк Віктор Олександрович
dc.date.accessioned 2020-02-04T14:20:29Z
dc.date.available 2020-02-04T14:20:29Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2351
dc.description Слободянюк В. О. Удосконалення структури тренувального процесу кваліфікованих важкоатлеток у річному циклі на етапі спеціалізованої базової підготовки: автореферат / В. О. Слободянюк // Київ: Вид-во “Науковий світ”», 2000. – 27 с. uk_UA
dc.description.abstract Мета дослідження – вдосконалення структури тренувального процесу кваліфікованих важкоатлеток у річному циклі на етапі спеціалізованої базової підготовки шляхом розробки тренувальної програми з раціональним добором тренувальних навантажень. У відповідності до мети сформульовано наступні завдання дослідження: 1. Проаналізувати дані науково-методичної літератури, мережі Інтернет та передовий досвід практики щодо побудови тренувального процесу спортсменок у важкій атлетиці на етапі спеціалізованої базової підготовки. 2. Встановити особливості планування тренувальної роботи кваліфікованих спортсменок, які тренуються в провідних спортивних центрах України, протягом річного циклу. 3. Визначити динаміку показників морфологічного стану, фізичної підготовленості кваліфікованих важкоатлеток у річному циклі, та їх вплив на характер тренувальної роботи, залежно від відмінностей спортсменок у групах вагових категорій. 4. Визначити ефективність програм підготовки кваліфікованих важкоатлеток шести важкоатлетичних центрів України на основі динаміки змагальних результатів та показників фізичної підготовленості. 5. Розробити диференційовану тренувальну програму для кваліфікованих важкоатлеток різних груп вагових категорій у річному циклі. Об’єкт дослідження – тренувальний процес кваліфікованих важкоатлеток у річному циклі на етапі спеціалізованої базової підготовки. Предмет дослідження – засоби і методи побудови тренувального процесу важкоатлеток різних груп вагових категорій у річному циклі. Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи дослідження: - теоретичні: аналіз і узагальнення методологічної та навчально-методичної літератури, методи моделювання, концептуально-порівняльного та структурно-системного аналізу та синтезу, що дало можливість вивчити існуючі підходи до побудови тренувальних програм спортсменок провідних спортивних шкіл, систематизувати та узагальнити інформацію про об’єкт і предмет дослідження; - емпіричні: експертне опитування та педагогічне спостереження для вивчення аспектів планування періодів підготовки спортсменок із позитивним зростанням рівня фізичної підготовленості та змагальних результатів; кількісна оцінка обсягу та інтенсивності тренувального навантаження згідно груп вправ; морфологічне вимірювання; педагогічне тестування фізичної підготовленості; - педагогічний експеримент: констатувальний – для розробки та впровадження уніфікованої програми тренувального процесу кваліфікованих важкоатлеток різних груп вагових категорій з урахуванням динаміки показників їхньої фізичної підготовленості; - методи статистичної обробки даних, зокрема вибірковий метод, кореляційний аналіз для якісного й кількісного аналізу результатів дослідження. Наукова новизна роботи полягає в тому, що у результаті проведених досліджень доповнено та розширено дані щодо побудови тренувального процесу важкоатлеток із врахуванням відмінностей у групах вагових категорій у річному циклі підготовки залежно від обсягів навантаження у групах вправ: ривкові, поштовхові, тяги, присідання, жимові, та інші. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject автореферат uk_UA
dc.subject важка атлетика uk_UA
dc.subject тренування жінок uk_UA
dc.subject удосконалення тренувального процесу uk_UA
dc.subject річний цикл підготовки uk_UA
dc.subject спеціалізована базова підготовка uk_UA
dc.subject кваліфіковані важкоатлетки uk_UA
dc.subject групи вагових категорій та вправ uk_UA
dc.subject тренувальне навантаження uk_UA
dc.subject програми підготовки uk_UA
dc.title Удосконалення структури тренувального процесу кваліфікованих важкоатлеток у річному циклі на етапі спеціалізованої базової підготовки uk_UA
dc.type Abstract uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account