Electronic National University of Ukraine on Phisical Education and Sports Institutional Repository

Актуальні аспекти реалізації завдань психологічного супроводу у спорті

Show simple item record

dc.contributor.author Гринь О. Р.
dc.date.accessioned 2019-12-02T11:08:04Z
dc.date.available 2019-12-02T11:08:04Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2041
dc.description Гринь, О. Р. Актуальні аспекти реалізації завдань психологічного супроводу у спорті / О. Р. Гринь // Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності : матеріали II Всеукраїнської наукової електронної конференції (м. Київ, 22 жовтня 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 18-20. uk_UA
dc.description.abstract У сучасному спорті необхідність реалізації практичних завдань психологічного супроводу не викликає сумнівів і ця складова роботи поступово впроваджується, але частіше цей досвід є фрагментарним і не повною мірою систематизованим, що можна пояснити не тільки браком фахівців у цій галузі, а й багатьма іншими чинниками.Система підготовки кваліфікованих спортсменів до змагань у різних видах спорту складалася роками, проте її рівень не може повністю задовольняти. Багато в чому традиційці підходи поступово вичерпують свої можливості, що базуються на загальних закономірностях адаптації організму до навантажень. Стає очевидним, що більш суттєву увагу необхідно приділити також актуальним аспектам реалізації завдань та практичним заходам з психологічного супроводу підготовки спортсменів. Мова йде про психологічно обгрунтовану побудову всього процесу багаторічної підготовки спортсменів]. Психологічний супровід підготовки спортсменів має бути орієнтований не на ліквідацію несприятливих проявів психіки, а на мобілізацію психічних ресурсів підвищення ефективності тренувального процесу, надійності і результативності змагальної діяльності.Системний характер реалізації форм психологічного супроводу на різних етапах багаторічного вдосконалення спортсменів дозволяє відкрити нові можливості підвищення ефективності навчально-тренувального процесу, задіяти психологічний потенціал спортсменів. В той же час, проблеми,що були окреслені як найважливіші для психологічного супроводу підготовки спортсменів в минулому, ще й досі не вирішені. І це є однією з головних причин необхідності нового погляду на проблему психологічногосупроводу спорту всіх рівнів. Як спортсмен, так і тренер однаково мають потребу в постійній професійнійпсихологічній підтримці та допомозі. Відповідно, особливу увагу слідприділити розгляду нових форм соціально-психологічних відносин у системі «спортсмен-тренер», де вони повноправні і активні діячі планування та реалізації програми підготовки. Звідси вимога до спільної роботи -співпраця тренера, спортсмена і психолога, їх взаєморозуміння, засноване на знаннях тренера в області психології, на готовності психолога зрозуміти проблеми тренера і спортсмена та надати необхідну психологічну допомогу та підтримку в процесі сумісної діяльності. Тут постає питання пов’язане з різними аспектами реалізації завдань психологічної допомоги та підтримки особистості спортсмена, зокрема, просвітницькій та профілактичній роботі, психологічній діагностиці та консультативній роботі, психокорекції, психотерапії в психологічному супроводі спортивної діяльності. Важливими є також ті аспекти психологічної підготовки, які потребують вирішення завдань тренуваннянеобхідних для спортсмена психологічних умінь та навиків, формування когнітивних, мобілізаційних, поведінкових установок. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності : матеріали II Всеукраїнської наукової електронної конференції uk_UA
dc.subject психологія спорту uk_UA
dc.subject психологічний супровід uk_UA
dc.subject підготовка спортсменів uk_UA
dc.title Актуальні аспекти реалізації завдань психологічного супроводу у спорті uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account