Electronic National University of Ukraine on Phisical Education and Sports Institutional Repository

Організаційно-методичне забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності учнівської молоді у закладах позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму

Show simple item record

dc.contributor.author Блистів Т. В.
dc.date.accessioned 2019-11-09T17:17:04Z
dc.date.available 2019-11-09T17:17:04Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/1914
dc.description Блистів Т. В. Організаційно-методичне забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності учнівської молоді у закладах позашкільної роботи туристсько- краєзнавчого напряму : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Блистів Тарас Васильович ; Національний ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2019. - 29 с. uk_UA
dc.description.abstract Однією з найбільш гострих проблем сучасності є підвищення рівня здоров’я учнівської молоді. Погіршення стану здоров’я і фізичного розвитку сучасних дітей соціальне замовлення на збереження їх здоров’я зусиллями освітніх закладів, відсутність інноваційних підходів, спрямованих на позитивний результат, вимагають пошуку найбільш ефективних і прогресивних шляхів вирішення проблем організаційно-методичного забезпечення оздоровчо-рекреаційної роботи серед школярів. У вирішенні зазначених проблем корисним може стати досвід і можливості закладів позашкільної освіти, зокрема центрів дитячо-юнацького туризму, які завдяки відкритості виховної системи, варіативності, розмаїттю гуртків, студій, секцій, клубів за інтересами спроможні реалізовувати актуальні завдання з формування здорового способу життя, впроваджувати інноваційні підходи в організацію фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, орієнтований на соціально важливу категорію нашого суспільства – підростаюче покоління, посідає особливе місце в системі оздоровчо-рекреаційної діяльності. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher НУФВСУ uk_UA
dc.subject фізкультурно-оздоровча робота з дітьми uk_UA
dc.subject учнівська молодь uk_UA
dc.subject молодь uk_UA
dc.subject формування здорового способу життя uk_UA
dc.subject туристсько-краєзнавча діяльність uk_UA
dc.title Організаційно-методичне забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності учнівської молоді у закладах позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму uk_UA
dc.type Abstract uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account