Electronic National University of Ukraine on Phisical Education and Sports Institutional Repository

Імуногістологічна оцінка експресії с-MYC у тканині раку шлунка: зв'язок із показниками мікрооточення, дисемінованими пухлинними клітинами та виживаністю

Show simple item record

dc.contributor.author Гуменюк Л. Д.
dc.contributor.author Осинський Д. С.
dc.contributor.author Бубновська Л. М.
dc.contributor.author Ганусевич І. І.
dc.contributor.author Мамонтова Л. А.
dc.contributor.author Ковельська А. В.
dc.contributor.author Меренцев С. П.
dc.contributor.author Осинський С. П.
dc.date.accessioned 2019-11-09T15:37:46Z
dc.date.available 2019-11-09T15:37:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/1902
dc.description Імуногістологічна оцінка експресії с-MYC у тканині раку шлунка: зв'язок із показниками мікрооточення, дисемінованими пухлинними клітинами та виживаністю / Л. Д. Гуменюк, Д. С. Осинський, Л.М. Бубновська, І. І. Ганусевич // Онкология. – 2015. – Т. 17. – № 1(63). – С. 31-37. uk_UA
dc.description.abstract Мета: визначити наявність можливої асоціації між експресією c-myc у тканині раку шлунка, внутрішньопухлинною гіпоксією, клініко-патологічними характеристиками процесу та виживаністю хворих. Методи: імуногістохімічні, біохімічні, ЯМР-спектроскопія, статистичні. Результати: встановлено, що кількість пухлин із c-myc-позитивним ядром у клітинах становила 65,0%, із c-myc-позитивною цитоплазмою — 85,0%. Середня кількість клітин із c-myc-позитивним ядром — 23,9 ± 1,7% та з c-myc-позитивною цитоплазмою — 32,7 ± 2,5%. Серед пухлин, клітини яких позитивні до c-myc за забарвленням як ядер, так і цитоплазми, превалюють аденокарциноми та пухлини із ступенем диференціації G3. Більше c-myc-позитивних клітин за забарвленням цитоплазми виявлено у хворих із III стадією пухлинного процесу та з категорією Т3. У пухлинах, що характеризуються високим рівнем гіпоксії, зменшується кількість c-myc-позитивних клітин за цитоплазматичним забарвленням (p < 0,02). Встановлено зворотну кореляцію між експресією c-myc та наявністю дисемінованих пухлинних клітин у кістковому мозку (p < 0,05). Відзначено пряму кореляцію між кількістю клітин, позитивних до забарвлення на c-myc у цитоплазмі, та активністю ММП-9 у пухлині (p < 0,01). Встановлено, що виживаність хворих, пухлини яких були позитивними за ядерним забарвленням на c-myc та характеризувалися задовільною оксигенацією, була статистично достовірно гіршою, ніж така у хворих із негативними на c-myc пухлинами. Висновки: експресію c-myc виявляють у клітинах раку шлунка як в ядрі, так і в цитоплазмі. За умов сильної гіпоксії спостерігається пригнічення цитоплазматичної експресії c-myc; ядерна гіперекспресія c-myc за умов задовільної оксигенації асоціюється з гіршою виживаністю хворих. Отримані результати та дані доступної літератури вказують на необхідність більш детальних досліджень щодо визначення ролі c-myс у пухлинному рості через різноплановість його функціональної активності у клітині за умов оксигенації та гіпоксії. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Онкология uk_UA
dc.subject рак шлунка uk_UA
dc.subject білок c-myc uk_UA
dc.subject гіпоксія пухлини uk_UA
dc.subject агресивність пухлини uk_UA
dc.subject виживаність uk_UA
dc.title Імуногістологічна оцінка експресії с-MYC у тканині раку шлунка: зв'язок із показниками мікрооточення, дисемінованими пухлинними клітинами та виживаністю uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account