Electronic National University of Ukraine on Phisical Education and Sports Institutional Repository

Позаакадемічна освіта - нове філософсько-освітнє явище

Show simple item record

dc.contributor.author Жукова Г. В.
dc.date.accessioned 2019-10-23T09:12:30Z
dc.date.available 2019-10-23T09:12:30Z
dc.date.issued 2018-10
dc.identifier.citation Жукова, Г. В. Позаакадемічна освіта – нове філософсько–освітнє явище / Г. В. Жукова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. Вип. 138, ч. 2. Філософські науки. – К., 2018. – С. 199-202. uk_UA
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/1745
dc.description Жукова, Г. В. Позаакадемічна освіта – нове філософсько–освітнє явище / Г. В. Жукова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. Вип. 138, ч. 2. Філософські науки. – К., 2018. – С. 199-202. uk_UA
dc.description.abstract В умовах зростаючого значення освіти в розвитку економіки, суспільства і окремої людини різко збільшується увага дослідників до даної сфери. У той же час необхідно відзначити відсутність сталої термінології, що стосується неформальної та інформальної освіти. У статті розглядаються різні підходи до понять в сфері позаакадемічної освіти: неперервна освіта, освіта дорослих, віртуальна освіта, самоосвіта, професійна та післядипломна освіта. Робиться спроба узагальнити існуючі підходи та сформулювати пропозиції щодо вироблення єдиного понятійного апарату в цій сфері. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Гілея : науковий вісник uk_UA
dc.subject Формальна освіта uk_UA
dc.subject неформальна освіта uk_UA
dc.subject інформальна освіта uk_UA
dc.subject позаакадемічна освіта uk_UA
dc.subject освіта дорослих uk_UA
dc.title Позаакадемічна освіта - нове філософсько-освітнє явище uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account