Навчальні, навчально-методичні видання

 

Recent Submissions

  • Ковельська А.В.; Лазарева О. Б.; Балаж М. С.; Оріховська А. С.; Брушко В. В.; Грін С. О. (НУФВСУ, 2020)
    В методичних матеріалах узагальнено основні вимоги щодо написання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи фахівця для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що ґрунтуються на нормативно-правових ...
  • Ковельська А. В.; Лазарева О. Б.; Баннікова Р. О.; Шевчук Ю. В.; Ґрін В. С. (НУФВСУ, 2020)
    В методичних матеріалах узагальнено вимоги до науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі, подаються рекомендації з методології написання кваліфікаційної роботи магістрів, що ґрунтуються на державних ...
  • Боярчук О. Д.; Гаврелюк С. В. (Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017)
    Дається опис лабораторних робіт з вивчення опорно-рухового апарату, фізіології нервової системи, аналізаторів, вищої нервової діяльності, системи крові, серцево-судинної системи, органів дихання, травлення, обміну речовин ...